Bijeenkomsten Honig/Engie terrein

Werkgroep Leefomgeving
De komende jaren wordt het gebied tussen de voormalige energiecentrale en het Honigcomplex vernieuwd.
In de bijlage vind u de informatie van de gemeente.
Over dit alles zijn twee bijeenkomsten gepland:
  • Maandag 24 juni: Honigcomplex.
  • Donderdag 10 oktober: Wijkcentrum Heseweide, aanvang 20.00 uur. (Bewonersavond, Invulling van de avond volgt nog).

Een bijeenkomst met uitleg over de gebiedsvisie voor een nieuwe invulling vh terrein Centrale Gelderland.

 

 

 

 

 

Sluipverkeer in Hees

Werkgroep Leefomgeving

Sluipverkeer in Hees

Op 1 november 2018 heeft het VDH bestuur een gesprek gehad met de gemeente. Daarbij kwamen allerlei zaken aan de orde die in Hees spelen. Eén van die onderwerpen is het sluipverkeer door de wijk m.n. bij de Voorstadslaan. N.a.v. klachten hierover heeft de gemeente Bureau Goudappel Coffeng gevraagd om onderzoek te doen en advies uit de brengen i.s.m. de Heese Focusgroep Verkeer. Het definitieve rapport is te downloaden via onderstaande link: