Help mee om de natuur van Hees te beschermen

Actueel, Geen categorie, Werkgroep Leefomgeving

Een oproep vanuit de werkgroep Leefomgeving Hees, lees de toelichting van Toine van Gaal onder de doneerknop.

——

Weet u wat er leeft, bloeit en huist in onze wijk Hees?

Zou u het willen weten? Zo ja, wilt u ons dan helpen de natuur in onze mooie, groene wijk Hees in kaart te brengen? Het gaat ons helpen om onze waardevolle natuur te beschermen. Een groepje Heese natuurwaarnemers wil als eerste stap een rapport laten maken waarin de flora en fauna worden beschreven. Daarna gaan we kijken hoe we het rapport in een aantrekkelijke vorm voor u toegankelijk kunnen maken. Zo’n rapport kan ook in gesprekken met de gemeente een belangrijk document worden.

Hoe ver zijn we?

In 2023 heeft een groep buurtbewoners duizenden natuurwaarnemingen in Hees gedaan. Deze BioBlitz, oftewel het Soortenjaar Hees, hield concreet in dat een groep fanatieke waarnemers uit de wijk, soms ondersteund door experts, het gehele jaar lang de biodiversiteit van Hees heeft onderzocht. Deze zijn gemeld via het platform Waarneming.nl.
De beoogde 1000 soorten hebben we ruimschoots gehaald: er zijn er meer dan 1650 gezien in onze groene wijk! Daarbij ontdekten we heel bijzondere soorten als de Duistere wespblaaskop, het Oranje boomzonnetje, de Rode muurspinnendoder en de Sisyra iridipennis (een sponsgaasvlieg die een nieuwe soort voor Nederland bleek te zijn).

Wat willen we?

Het officiële rapport willen we laten maken door de Taxon Foundation, zodat de resultaten van het soortenjaar, en dus de staat van onze wijknatuur, voor iedereen inzichtelijk worden. Het bestuur van de Vereniging Dorpsbelang Hees ondersteunt zo’n rapport. De kosten bedragen ongeveer 1500 euro. Net als bij het verzamelen van de waarnemingen willen wij de financiering met zoveel mogelijk wijkbewoners bij elkaar brengen.

Helpt u mee?

Het rapport wordt met de gehele buurt gedeeld via de verenigingswebsite. Als tegenprestatie voor uw bijdrage willen we natuuractiviteiten/-excursies in de wijk organiseren, waaraan donateurs gratis kunnen deelnemen. Doet u mee? Bij voorbaat onze hartelijke dankzegging!

Doneren?

Of volg de link: https://www.doneeractie.nl/rapport-biodiversiteit-hees-nijmegen/-88099

Hartelijke groeten en dank,
Toine van Gaal
Lid werkgroep Leefomgeving, en bovenal natuurwaarnemer in Hees

Altijd op de hoogte? Geef e-mail door

Actueel

Altijd op de hoogte? Geef e-mail door

VDH wil komend jaar haar leden per e-mail op de hoogte gaan houden van actuele berichten. Natuurlijk blijft de Stenen Bank bestaan en hebben we deze website, maar soms zijn er berichten/nieuws dat we je snel willen brengen. Een e-mail is hiervoor ideaal.

Juiste e-mailadres?

E-mailadres al bekend bij VDH

Als je e-mailadres al bekend is bij VDH stond deze in de nota van de contributie. Mocht hier een verkeerd e-mailadres staan of willen meerdere gezinsleden het laatste nieuws via e-mail willen ontvangen. Dan kun je het juiste of ontbrekende e-mailadres in combinatie met je lidnummer doorgeven aan via dorpsbelanghees.nl/email.

E-mailadres niet bekend

Als in de ‘nota contributie 2024’ geen e-mailadres stond dan is deze niet bij onze administratie bekend. Door je e-mailadres in combinatie met je lidnummer door te geven zetten we je op de lijst. Mail de gegevens naar: dorpsbelanghees.nl/email.

Waar vind ik mijn lidnummer?

In de brief met de ‘nota contributie 2024’ vind je het lidnummer rechts bovenin de brief.

 

p.s. Het e-mailadres in de ‘nota contributie’ klopte niet. Het juiste e-mailadres staat hierboven.