Rapport biodiversiteit Hees

Actueel

De natuurwaarnemersgroep Hees is begonnen in 2021 en bestaat uit wijkbewoners die in meer of
mindere mate als hobby bezig waren met het doen van natuurwaarnemingen binnen en buiten de
wijk. Deze werden gemeld via het landelijke platform Waarneming.nl. Toine van Gaal, een van de waarnemers, is bovendien al enkele jaren actief als vrijwilliger voor RAVON en monitorde daarom de poelen in Park West (met name de amfibieën).

Min of meer toevallige ontmoeting

De groepsleden hebben elkaar aanvankelijk min of meer toevallig in het veld
ontmoet en zijn later via rondvragen in de buurt met andere waarnemers in contact gekomen. Via
een appgroep houden zij contact en zo nu en dan spreken ze in wisselende samenstellingen met elkaar af. Bijgevoegd rapport is het resultaat van hun enthousiaste werkzaamheden. Rapport

De Gelderlander heeft ook aandacht aan deze actie besteed. Artikel

Wateroverlast – buurtgroep opgericht

Actueel

Wateroverlast – buurtgroep opgericht

Een groot aantal huishoudens in Hees zit al maandenlang in de problemen door de aanhoudende grondwateroverlast. Enkele buurtbewoners hebben de buurtgroep Wateroverlast Hees opgericht die zich namens alle aangemelde huishoudens inspant om de gemeente maatregelen te laten treffen.

Hese Kom

Er is in onze wijk iets bijzonders aan de hand, vooral vanwege de lage ligging van onze buurt in combinatie met een ondoordringbare kleilaag in de ondergrond en het Maas-Waalkanaal en de Nijmeegse stuwwal als omgeving. Wij zijn dit de ‘Hese kom’ gaan noemen.
Door afwezigheid van uitwateringsmaatregelen zijn we als wijk volledig afhankelijk geworden van verdamping voor regulering van het grondwaterpeil, terwijl ondertussen straten en wijken om ons heen (in het bijzonder de wijk Jeruzalem) op dit moment worden afgekoppeld van de riolering voor hemelwaterafvoer.
Wij vrezen op redelijk korte termijn (dit najaar?) grotere problemen omdat het grondwaterpeil sinds december ’23 nog steeds zo hoog staat dat mensen nu nog altijd geen droge kelders hebben gehad. Stel dat het grondwaterpeil over een paar maanden nog steeds zo hoog staat, dan kunnen hevige regenperiodes niet meer in de bodem worden opgenomen en staan de straten (en dus de huizen) simpelweg blank.
Er is contact met de verantwoordelijke ambtenaren en ook de wethouder is in de wijk op bezoek geweest. Op woensdag 26 juni hebben twee buurtbewoners ingesproken op het stadhuis tijdens de Gespreksronde om het probleem nadrukkelijker onder de aandacht te brengen. Zie ook:
de brief waarin de problemen worden aangekaart

Aanmelden

We komen graag in contact met buurtbewoners die zich willen aansluiten bij de buurtgroep Wateroverlast Hees. Hoe meer mensen zich aanmelden, hoe duidelijker ons verhaal richting gemeente wordt. U kunt zich aanmelden door middel van een bericht aan toinevangaal@gmail.com.
Gemeenteraad
Twee buurtbewoners hebben ingesproken (vanaf 28.30 min.) tijdens de politieke avond.

Voorzorgcirkel in Hees?

Actueel

Een voorzorgcirkel is een sociaal netwerk van mensen in jouw omgeving. Binnen dit netwerk kunnen mensen een beroep doen op jou, maar je kunt ook hulp vragen aan een ander. Een voorzorgcirkel bestaat uit zo’n 8 tot 14 mensen die dicht bij elkaar wonen (bijvoorbeeld in Hees). Een mooi uitgangspunt hierbij is wederkerigheid. Een voorzorgcirkel is voor mensen van alle leeftijden die interesse hebben om deel uit te maken van een groep mensen die naar elkaar omkijkt. Meer informatie.