Wateroverlast – buurtgroep opgericht

Een groot aantal huishoudens in Hees zit al maandenlang in de problemen door de aanhoudende grondwateroverlast. Enkele buurtbewoners hebben de buurtgroep Wateroverlast Hees opgericht die zich namens alle aangemelde huishoudens inspant om de gemeente maatregelen te laten treffen.

Hese Kom

Er is in onze wijk iets bijzonders aan de hand, vooral vanwege de lage ligging van onze buurt in combinatie met een ondoordringbare kleilaag in de ondergrond en het Maas-Waalkanaal en de Nijmeegse stuwwal als omgeving. Wij zijn dit de ‘Hese kom’ gaan noemen.
Door afwezigheid van uitwateringsmaatregelen zijn we als wijk volledig afhankelijk geworden van verdamping voor regulering van het grondwaterpeil, terwijl ondertussen straten en wijken om ons heen (in het bijzonder de wijk Jeruzalem) op dit moment worden afgekoppeld van de riolering voor hemelwaterafvoer.
Wij vrezen op redelijk korte termijn (dit najaar?) grotere problemen omdat het grondwaterpeil sinds december ’23 nog steeds zo hoog staat dat mensen nu nog altijd geen droge kelders hebben gehad. Stel dat het grondwaterpeil over een paar maanden nog steeds zo hoog staat, dan kunnen hevige regenperiodes niet meer in de bodem worden opgenomen en staan de straten (en dus de huizen) simpelweg blank.
Er is contact met de verantwoordelijke ambtenaren en ook de wethouder is in de wijk op bezoek geweest. Op woensdag 26 juni hebben twee buurtbewoners ingesproken op het stadhuis tijdens de Gespreksronde om het probleem nadrukkelijker onder de aandacht te brengen. Zie ook:
de brief waarin de problemen worden aangekaart

Aanmelden

We komen graag in contact met buurtbewoners die zich willen aansluiten bij de buurtgroep Wateroverlast Hees. Hoe meer mensen zich aanmelden, hoe duidelijker ons verhaal richting gemeente wordt. U kunt zich aanmelden door middel van een bericht aan toinevangaal@gmail.com.
Gemeenteraad
Twee buurtbewoners hebben ingesproken (vanaf 28.30 min.) tijdens de politieke avond.