Cultuur

Taken en Activiteiten

De werkgroep Cultuur faciliteert diverse culturele activiteiten binnen de wijk. Verschillende projectgroepen ontplooien zelfstandig hun activiteiten. Op deze manier is er een brede groep van actieve mensen, die de culturele evenementen dragen.

De werkgroep Cultuur is voortdurend op zoek naar nieuwe mogelijkheden. Zie je mogelijkheden of wil je meehelpen met organiseren, meld je aan via het hiernaast genoemde emailadres.

De volgende culturele activiteiten vinden binnen de wijk plaats:

Een Kunstroute door Hees in het voorjaar

Dit is een nieuwe activiteit die in het weekend van 13 en 14 april 2019 plaats vond. Aanjager is Jef van Kuijk. Weten hoe het was?

Het Midzomermuziekfestijn

Rond de langste dag van het jaar vindt het muziekfestijn plaats in de Petruskerk. Wijkbewoners maken muziek rondom een gekozen thema waarbinnen alle muzikale genres mogelijk zijn. De afgelopen jaren is het festijn georganiseerd door Francine van der Heijden en Teun Bus. Meer weten?

Het Dorpsfeest

Aan het eind van de vakantie is er het Dorpsfeest. Het thema van 2018 was ‘Happy Hees’. Het feest vond plaats op het terrein van Sancta Maria.

Het Ommetje ‘Door Hees’

Op de eerste zaterdag van oktober is het Nachtommetje door Hees. Het Nachtommetje is een initiatief van de Nachtburgemeester van Nijmegen en de Stichting Nachtommetjes. Tijdens het Ommetje lopen zo’n tweehonderd mensen in groepjes door de wijk om te genieten van muziek, theater en verhalen die veelal in huiselijke kring worden opgevoerd. De afgelopen jaren werd het ommetje door Bert en Gonnie Jansen georganiseerd.

De Kribjesroute

Op initiatief van Irene van Dongen is in 2017 een kribjesroute uitgezet. In 20018 maakten zesendertig enthousiaste kribjesbouwers ieder op hun eigen wijze een kribje. Groepjes mensen liepen of fietsen, tussen 22 december en Driekoningen,  door de wijk om de kribjes te bewonderen en/of aan de ‘letterwedstrijd’ mee te doen. Om deze nieuwe traditie voort te zetten hopen we voor 2019 op nog meer deelnemers.

Werkgroep

Dick van Eck (voorzitter)
Irene van Dongen
Jef van Kuijk
Tony Schouten

wgcultuur@dorpsbelanghees.nl

Overige werkgroepen