Vrijwilliger worden in de wijk Hees?

Vrijwilliger worden voor Dorpsbelang Hees?

Werkgroep juridische kennis en ondersteuning

Gezocht: buurtbewoners die deel willen nemen in een nieuwe werkgroep juridische kennis en ondersteuning
Heb je kennis en ervaring op het gebied van omgevings- en milieurecht of een brede (meer algemene) juridische kennis en/of ervaring met wetgeving en/of overheidsbeleid? Kijk wat jij voor Hees kan betekenen.

Waarom?

Een aantal jaren geleden is door het toenmalige bestuur van Vereniging Dorpsbelang Hees een poging gedaan om een aantal personen met een juridische achtergrond en kennis bij elkaar te brengen met als doel het bestuur op een aantal juridische gebieden te ondersteunen. Door allerlei omstandigheden heeft dit niet geleid tot een duurzame structuur, terwijl het de afgelopen jaren duidelijk is geworden dat een brede juridische ‘denktank’ van groot belang kan zijn voor de werkzaamheden van het bestuur en de vereniging en Hees als geheel. Er hebben een aantal zaken gespeeld, zoals de problematiek rond de asfaltcentrale APN en de wijziging van bestemmings-/omgevingsplannen in Hees waar een duidelijke juridische component aan zat.

De komende jaren zal dat zeker niet verminderen, gelet op bijvoorbeeld het vertrek van Zwembad West uit de buurt en de herinrichting van het terrein van het St. Jozefklooster. Ook voor de voortzetting van de activiteiten met betrekking tot de verbetering van de luchtkwaliteit in Hees en de controle op de nabijgelegen industrieterreinen is juridische kennis noodzakelijk. Het huidige bestuur wil daarom graag een werkgroep juridische kennis en ondersteuning oprichten.

De taken van de werkgroep juridische kennis en ondersteuning:

  • Juridische advisering aan het bestuur en aan de focusgroepen
  • Juridische contacten namens en samen met het bestuur met de overheid (met name gemeente en provincie) en eventueel met projectontwikkelaars en andere bedrijven,
  • Het beoordelen van de wenselijkheid om procedures te starten en zo nodig daarvoor betaalde juridische krachten in te zetten.

Profiel

Uiteraard is het mooi als personen met kennis en ervaring op het gebied van omgevings- en milieurecht aan willen sluiten, maar ook personen met een brede (meer algemene) juridische kennis en/of ervaring met wetgeving en/of overheidsbeleid zijn van harte welkom. Bijvoorbeeld als je een ambtelijke of soortgelijke achtergrond hebt, waarin je met juridische zaken te maken had, zoals (oud) gemeente- en provincieambtenaren en (oud) medewerkers van ministeries. Natuurlijk ben je ook van harte welkom als je uit het bedrijfsleven, een non-profitorganisaties en/of een de milieubeweging.

Vele handen maken licht werk

Hoe meer mensen zich aanmelden hoe flexibeler we zijn bij het verdelen van taken, inzetbaarheid, belasting, beschikbaar moeten zijn, enz.

Informatie of aanmelden

Indien je belangstelling hebt om deel te nemen of als je eerst meer informatie wenst kun je contact opnemen met:
Mr. Hans (J.J.T.M.) Pieters, Korte Bredestraat 59, 6543 ZP
Telefoon: 0651211833
E-mail: pietershans059@gmail.com.

Bestuur - secretaris

Vacatures bestuursfuncties

We zijn blij met de huidige vrijwilligers die secretariële deeltaken uitvoeren, zoals archiveren, notuleren, post, ledenadminstratie, ICT, maar wat we nog missen is een Secretaris / kandidaat bestuurslid  voor de coördinatie van deze taken. Heeft u interesse of wilt u meer informatie over deze taken? Mail dan naar voorzitter@dorpsbelanghees.nl.

Kandidaat bestuurslid milieu

Het bestuur van de Vereniging Dorpsbelang Hees wil graag verbreden en verjongen en zoekt

Kandidaat bestuurslid met als aandachtsgebied milieu die (mede-)verantwoordelijkheid willen nemen op het gebied van milieu, groen, leefomgeving, financiën of sociaal/cultureel.

Inlichtingen bij voorzitter@dorpsbelanghees.nl

Bouwdorp Hees

Help je mee?!

De organisatie van Bouwdorp Hees, zoekt nog (meer) hulp; ter versterking van het team, maar ook voor hand- en spandiensten bij de voorbereiding en tijdens het Bouwdorp zelf. Vele handen maken licht werk!
Wil je een steentje bijdragen? Neem dan contact op met de VDH of stuur een mailtje rechtstreeks aan Anne: kuiper_anne@hotmail.com.