St. Jozefklooster

De huidige eigenaar van het St. Jozefklooster heeft de intentie om het St. Jozefklooster, met bijbehorende tuinen, te transformeren door het bouwvolume aanzienlijk te vergroten en de bestemming te veranderen in ‘wonen’ (is maatschappelijk). De focusgroep heeft tot doel het groene en dorpse karakter van Hees te beschermen.

Ambitiedocument

De gemeente Nijmegen heeft op 21 september 2021 het Ambitiedocument Kerkstraat St. Jozefklooster vastgesteld (zie onder). Hierin is het ambitiedocument St. Jozefklooster van VDH als bijlage opgenomen. Het ambitiedocument is het uitgangspunt voor de verdere stedenbouwkundige uitwerking van de locatie en op te stellen bestemmingsplanwijziging. Momenteel dienen er nog aanvullende onderzoeken door de gemeente naar Flora &Fauna, archeologie en cultuurhistorie uitgevoerd te worden. Vanuit deze onderzoeken wordt er een aangepast plan voor de locatie gemaakt door de ontwikkelaar.

Op dit moment (november 2022) zijn deze onderzoeken nog niet uitgevoerd en is er nog geen aangepast plan.

Activiteiten

De focusgroep houdt zich bezig met:

 • Informatie ophalen bij gemeenten en ontwikkelaar over de plannen.
 • In een vroeg stadium meepraten over de ontwikkeling.
 • Een ambitie formuleren wat vanuit de focusgroep (breder dan alleen VDH, ook Heseveld) met het terrein wel mogelijk is (FEB 2021).

Hierbij ziet de focusgroep de ontwikkelingen van St. Jozefklooster, Groen achter de Beuken en het zwembadterrein als een geheel. Indien de ontwikkelaar haar plannen doorzet, zal de focusgroep actief (moeten) blijven om de ambities en daarmee het dorpse en groene karakter van Hees te bewaken

Documenten

 • Ambitiedocument St. Jozefklooster Kerkstraat (21 september 2021): Dit document betreft het Ambitiedocument Kerkstraat St. Jozefklooster van de Gemeente Nijmegen dat op 21 september 2021 is vastgesteld door het college van B&W.
 • Integrale visie: Een pleidooi van VDH voor een “integrale aanpak” van het historisch en ecologisch unieke gebied van het St Jozefklooster, Achter de Beuken en Zwembad West in Hees, voorheen Landgoed “De Andelshof”.
 • Ingezonden brief door Focusgroep St. Jozefklooster november 2021.
  Deze ingezonden brief is ook te lezen in De Stenen Bank van december 2021.
 • Ambitiedocument Focusgroep St. Jozefklooster 20210217
  Dit document geeft de huidige zienswijze vanuit de Focusgroep ( bestaande uit omwonenden van het St. Jozefklooster uit Heseveld en Hees) weer op de initiële ontwikkelingsplannen van de Nijmegen Vastgoed Combinatie (PO) met het St. Jozefklooster en op het St. Jozefklooster in haar huidige vorm. Dit document is zonder tegenspraak vastgesteld in het focusgroep overleg van 17 februari jl.

Contact
Wil je meer informatie of contact, mail naar Bram Linssen: bramlinssen@gmail.com.

Geen bericht gevonden