St. Jozefklooster

De huidige eigenaar van het St. Jozefklooster heeft de intentie om het St. Jozefklooster, met bijbehorende tuinen, te transformeren door het bouwvolume aanzienlijk te vergroten en de bestemming te veranderen in ‘wonen’ (is maatschappelijk). De focusgroep heeft tot doel het groene en dorpse karakter van Hees te beschermen.

Activiteiten

De focusgroep houdt zich bezig met:

  • Informatie ophalen bij gemeenten en ontwikkelaar over de plannen.
  • In een vroeg stadium meepraten over de ontwikkeling.
  • Een ambitie formuleren wat vanuit de focusgroep (breder dan alleen VDH, ook Heseveld) met het terrein wel mogelijk is (FEB 2021).

Hierbij ziet de focusgroep de ontwikkelingen van St. Jozefklooster, Groen achter de Beuken en het zwembadterrein als een geheel. Indien de ontwikkelaar haar plannen doorzet, zal de focusgroep actief (moeten) blijven om de ambities en daarmee het dorpse en groene karakter van Hees te bewaken

Documenten

  • Ambitiedocument Focusgroep St. Jozefklooster 20210217
    Dit document geeft de huidige zienswijze vanuit de Focusgroep ( bestaande uit omwonenden van het St. Jozefklooster uit Heseveld en Hees) weer op de initiële ontwikkelingsplannen van de Nijmegen Vastgoed Combinatie (PO) met het St. Jozefklooster en op het St. Jozefklooster in haar huidige vorm. Dit document is zonder tegenspraak vastgesteld in het focusgroep overleg van 17 februari jl.
  • Ingezonden brief door Focusgroep St. Jozefklooster november 2021.
    Deze ingezonden brief is ook te lezen in De Stenen Bank van december 2021.

Contact
Wilt u meer informatie of contact, mail naar Bram Linssen: bramlinssen@gmail.com.

No post found