Contact

Heb je een vraag aan de Vereniging?
Stuur ons een bericht via onderstaand formulier.

  Wil je lid worden?

  Als lid ontvang je 4x per jaar de Stenen Bank. Het lidmaatschap kost slechts € 15,– per jaar. Woon je buiten de wijk dan komen er kosten bij in verband met de portokosten.
  Vul onderstaand formulier in.

   Vereniging Dorpsbelang Hees

   Postadres
   Vereniging Dorpsbelang Hees
   Korte Bredestraat 28
   6543 ZR Nijmegen

   Secretariaat
   secretariaat@dorpsbelanghees.nl
   06 20720262

   Ledenadministratie
   Wilma Timmers
   ledenadministratie@dorpsbelanghees.nl

   IBAN
   NL40 INGB 0000 3499 55

   Vragen of opmerkingen over de site?
   communicatie@dorpsbelanghees.nl

   Wil je doneren?

   Wil je een donatie doen aan Vereniging Dorpsbelang Hees? Dan is deze onder voorwaarden voor jou volledig aftrekbaar van de belasting.

   Hiervoor dient deze donatie te voldoen aan de volgende voorwaarden:
   - Hij dient periodiek te zijn, voor een periode van minimaal 5 jaar.
   - Elk jaar is het bedrag hetzelfde. Je mag zelf weten of je je jaarlijkse donatie in 1 keer of in meer keren betaalt.
   - Je hebt vastgelegd wanneer je jaarlijkse gift stopt. Bijvoorbeeld na 5 jaar of als je overlijdt.
   - De donatie is vastgelegd in een overeenkomst die je afsluit met (de penningmeester van) VDH, of opgemaakt door een notaris.
   - Je verwacht niets in ruil voor je periodieke gift (maar uiteraard geven onze statuten aan waar wij alle gelden, of het nu donaties of lidmaatschapsgelden zijn, aan gaan besteden).

   Let wel, dit is dus niet het lidmaatschapsgeld van de vereniging dat benodigd is voor het lidmaatschap. Voor de volledigheid ook de voorwaarden waar VDH aan moet voldoen zodat je je donatie mag aftrekken van de belasting, ten tijde van schrijven (Februari 2022) voldoet VDH aan al deze voorwaarden:
   - minimaal 25 of meer leden (momenteel ongeveer 680).
   - volledige rechtsbevoegdheid, m.a.w. opgericht door een notaris en ingeschreven bij KvK.
   - geen winstoogmerk.

   Omdat wij voor de belastingdienst een SBBI (Sociaal Belang Behartigende Instelling) zijn, betekent dit dat donaties, die aan de VDH worden gedaan ook belastingvrij zijn voor de vereniging.

   Het gehele bedrag komt dus ten goede aan onze doelstelling, namelijk het versterken, dan wel behouden van het dorpskarakter van Hees, alsmede bevorderen dan wel behouden van de kwaliteit van het woon- en leefmilieu in Hees en alle facetten, met speciale aandacht voor ruimtelijke, ecologische, historische, verkeerstechnische en sociale veiligheidsaspecten.

   Draag je dit een warm hart toe? Wij zijn dankbaar voor iedere donatie die je wil doen.

   Handige adressen

   Wijkagenten
   0900-8844
   hans.zweers@politie.nl
   menno.sengers@politie.nl
   nermin.becirbasic@politie.nl

   Meld- en Herstel
   Via de Meld&Herstel App of
   telefonisch: 14024

   Wijkteam Nieuw West
   (Hees, Heseveld, Neerbosch-Oost, en Haven en Industrieterrein)

   wijkregisseurwest@nijmegen.nl
   Telefonisch: 14 024
   Regisseur fysiek: Peter van Zanten
   Regisseur sociaal: Ewart van der Putten
   Regisseur veiligheid: Thijs de Groen
   Projectmedewerker: Sara Boumghait