Werkgroep Leefomgeving

Taken en activiteiten

Sinds 2019 is er de nieuwe werkgroep Leefomgeving. Deze werkgroep heeft als taak het karakteristieke beeld en het (leef)milieu van Hees te bewaken. Het aandachtsgebied Leefomgeving bestrijkt een breed terrein: Ruimtelijke Ordening, Verkeer en Milieu.

De werkgroep kent een nieuwe structuur: een bestuurslid en focusgroepen van betrokken buurtbewoners. Het bestuurslid treedt naar buiten als gezicht, houdt overzicht op alle dossiers en onderhoudt contacten met diverse groepen in de wijk die liever niet als focusgroep opereren, zoals de bewonersgroep “Sancta Maria”.

De leden van de focusgroepen (zie Focus op…) houden zich bezig met de plannen van gemeente en derden in de wijk, of het nu gaat over bouwplannen, verkeersplannen of bedrijfsplannen. Daarbij richten zij zich op specifieke domeinen. Het voordeel hiervan is dat men zich ‘alleen’ bezig hoeft te houden met datgene wat aan het hart ligt.

Zo zijn er focusgroepen ontstaan rondom Sluipverkeer, Zwembadterrein West, Sint-Jozefklooster, Luchtkwaliteit, Groen achter de Beuken en Veilig Hees. In totaal werken inmiddels al tientallen personen in deze groepen aan behoud en verbetering van de leefbaarheid en het dorpse karakter van Hees

Vacatures en oproep

Ben je geïnteresseerd geraakt, mocht je je graag als bestuurslid ontwikkelen of is er iets wat je na aan het hart ligt? Neem dan contact op met de werkgroep via leefomgeving@dorpsbelanghees.nl of gebruik het Contactformulier op deze site. Zo kunnen we Hees nog mooier maken. Samen zijn we sterk!