Werkgroep Leefomgeving

Taken en activiteiten

Tot vorig jaar kende de vereniging een werkgroep LeefOmgeving. Deze werkgroep had tot taak het karakteristieke beeld en het (leef)milieu van Hees te bewaken. Het aandachtsgebied Leefomgeving bestrijkt een breed terrein: Ruimtelijk Ordening, Milieu, Verkeer en meer.  De leden van de werkgroep hielden zich bezig met plannen voor, mogelijk grootschalige, bouwplannen in Hees en plannen en maatregelen van gemeenten of bedrijven die zorgen voor extra druk op het milieu. Voorbeelden hiervan zijn Dura Vermeer en de geluidsoverlast van de Energieweg.

Vacatures en oproep

Op dit moment zijn er geen wijkbewoners die met elkaar een werkgroep vormen die het hele terrein bestrijkt.  Voorlopig worden de taken waargenomen door het bestuur.

We zijn erg blij dat we daarbij worden ondersteund door Ton van Seters die namens de VDH in het Kronenburger Forum zit en Kees Eekhout van de werkgroep Groen Hees die ons actief informeert over vergunningaanvragen die van invloed kunnen zijn (of worden) op het leefklimaat in de wijk.  Daarnaast zijn we met bestuurslid Ab Verheul aangehaakt bij de bewonersgroep “Sancta Maria”.

Dit is een verre van ideale situatie. Er blijven dingen liggen en we kunnen niet optimaal inzetten op alle thema’s rond het leefklimaat in Hees.  We zoeken daarom op korte termijn wijkbewoners die zich op dit brede terrein, of op deelthema’s willen inzetten.

Dus … als je tijd en energie wil steken om het woon en leefklimaat in Hees te blijven optimaliseren laat ons dit dan weten.  Óók als je een van de deelthema’s kunt oppakken. We hebben je hard nodig!

Stuur een mailtje naar het bestuur: secretariaat@dorpsbelanghees.nl of gebruik het Contactformulier op deze site.

 

Overige werkgroepen