Werkgroep Historie

Taken en Activiteiten

De werkgroep Historie verzamelt informatie over het rijke verleden van Hees en deelt deze met de leden van de vereniging en andere belangstellenden. Zij doet dat o.a. door publicaties in De Stenen Bank in het boek Hees bij Nijmegen. Van dorp tot groene stadswijk, 1196-2011. Ook zijn er speciale presentaties en thema-bijeenkomsten, zoals de jaarlijkse herdenking in september rond de Heese oorlogsslachtoffers.

Literatuur en films

Literatuurlijst Hees
 • Zie diverse artikelen Stenen Bank, en ook op Noviomagus.nl en het Nijmeegs Katern, van het Nijmeegs historische blad Numaga en Jan Brauer, Henk Termeer (ed.), Hees bij Nijmegen. Van dorp naar groene stadswijk, 1196-2011.
 • Jan Brauer, Circuspaarden in Hees (De stallen van Carré), De Stenen Bank 13, juni 2003, pag. 5-7 (2003)
 • Brinkhoff, J., Een eeuw St. Vincentiuswerk in Neerbosch-Hees, 1849-1949 (1949) Brunsting, H., Het grafveld onder Hees bij Nijmegen : een bijdrage tot de kennis van Ulpia Noviomagus (dissertatie Amsterdam 1937)
 • Debrabandere, Frans, Hees(t), Heis(t), Heester(t) en Estre (1993)
 • Dekkers, H.J., Een sociale doorlichting van Hees-Heseveld (1969)
 • Delgijer, Gertrudis, Het lager- en bewaaronderwijs in Hees en Neerbosch (onuitgegeven ms. 1984; Archief Rosa Stichting)
 • Dongelmans, Maarten-Jan, Stadsplatteland op de schop: verstedelijking van Lent en Hees (Nijmegen 2003)
 • Eijkhout, P., Bommen op Hees : 22 juli 1942 (1989)
 • Eijkhout, P., ‘Bommen op Hees’, Nijmeegs katern, vol. 2 (1988), afl. 6, pag. 6-10
 • Eijkhout, P., Een huis in Hees : gelegen in het Achterveld (1990)
 • Eeuwijk, H. van en G.J. Nillesen, Driekwart eeuw Maas-Waalkanaal 1927-2002 (Nijmegen 2002)
 • Geest, J.J.E. van (red.), Hees-Heseveld: een aktualisering van de sociale doorlichting (Nijmegen, Raad voor maatschappelijke opbouw, 1975)
 • Giesbertz, H., De Volkstelling van 1796 in Nijmegen Hatert Hees Neerbosch en Ubbergen (niet uitgegeven, getypt exemplaar op studiezaal GA Nijmegen; 1988
 • Giesbertz, Hans, Schependom, Hees-Neerbosch-Hatert 1912-1832 (cartografie),…
 • Goderie, K., Hangen en sluiten in Hees : rapportage bewonersonderzoek in de eerste wijk van het Nijmeegse Inbraak Preventie Projekt (1997)
 • Grinten, E.F. van der, Een eeuw aan de weg getimmerd. Beschrijving van Nijmeegse gevels, gebouwd tussen ca. 1780 en ca. 1910 (Utrecht 1974)
 • Grood, M. de, ‘Come back voor Hese Dikke Boom?’, Nijmeegs katern. Nieuwsbrief van de geschiedenis van stad en streek, 14(2000), september, p. 44-45
 • Heijden, Paul van der, ‘De legende van Hees’’, De Blik (mei 2000), p. 20, ook gepubliceerd op: www.noviomagus.nl/Blik/00-05/Blik0005.htm Hesekrant : wijkblad voor en van de wijk Hees-Heseveld (Stichting Samenwerkende Wijkbladen / 1976)
 • Hezemans, N., Het woord Hees (1970)
 • Ivens, C.A.P., De beteekenis van het Maas-Waalkanaal (Nijmegen 19..)
 • Janssen, Loek en Gerhard Oosten, ‘Was de boer troef in Hees?’, Nijmeegs katern. Nieuwsbrief van de geschiedenis van stad en streek, 15(2001), april, p. 2-5
 • Kolfin, Elmer, Het werk der geheele gemeente : de St. Antonius-Abt: een neogotische kerk van Cuypers en haar kunstvoorwerpen in Hees-Neerbosch 1826-1996 (Nijmegen 1997)
 • Kokke, C.Th., ‘Ontginningsgeschiedenis van het Schependom Nijmegen’, Numaga Jaarboek 47(2000), p. 44 Land-en tuinbouwschool "Linnaeus" te Hees bij Nijmegen (1909)
 • Lemmens, G.Th.M., "De Koepel" te Hees getekend door Hendrik Hoogers in 1773?, Numaga 35(1988), 21-23 Oosten, G.E., De boer is troef? Het verdwijnen van boeren en tuinders uit Hees (1912-1970) (2000)
 • Pantus, W.-J., ‘Oscar Leeuw 1866-1944’, Nijmeegs katern. Nieuwsbrief van de geschiedenis van stad en streek, 13(1999), juni, p. 30
 • Pey, I. en M. Jetten, ‘Oscar Leeuw geprolongeerd’, Nijmeegs katern.
 • Nieuwsbrief van de geschiedenis van stad en streek, 13(1999), juni, p. 30
 • Poort, W.A., ‘Dominee's hoogtij en andere herinneringen aan Ds. Weyand's predikantschap in Neerbosch en Hees’, Numaga, 4 (1957), pag. 89-102
 • Portegies, Marcel, In de voetsporen van het verleden : boer en organisatie in Beuningen - Neerbosch/Hees – Weurt (1972) Protestantsch jaarboekje voor Nijmegen, Ubbergen, Hees, Neerbosch c.a. (1927)
 • Raeven, J., Geschiedenis van het Schependom van Nijmegen, inzonderheid: Hees, Neerbosch, Hatert (1987)
 • Resink, Joost, Gemeentetram Nijmegen, beschikbaar op: http://home.planet.nl/~g.resink/index.htm. --Bevat o.a. informatie over de lijn Nijmegen-Hees Het schependom van Nijmegen in woord en beeld : geschiedkundige en hedendaagsche beschrijving van Hees, Neerbosch en Hatert (Vereniging Dorpsbelang 1912; heruitgegeven Gemeentearchief 1986)
 • Spauwen, Jo, "Inbreiding" : een onderzoek naar inbreidingsmogelijkheden in de wijken Hees en Heseveld in Nijmegen-West (1978)
 • Streefland, Wim, De Gemeente Tram Nijmegen : de stadstram, de lijn naar Beek en het Bergspoor naar Berg en Dal, de tramlijn naar Hees en Neerbosch, alsmede de Nijmeegse trolleybusdiensten 1911-1969 (Schoorl 1986) Te voet door Hees-Neerbosch en Hatert : een wegwijzer langs Ned. Herv. kerkgebouwen, prot.-christelijke scholen, maatschappelijk werk en vereenigingen, waarin tevens opgenomen eenige neutrale bijzondere scholen en clubwerk voor meisjes (Hees 1960)
 • Thissen, B., ‘De lange twaalfde eeuw. De ontwikkeling van Nijmegen vanaf de elfde tot het midden van de veertiende eeuw’, Numaga Jaarboek 46(1999) 24-57
 • Tramgids voor Nijmegen - Hees - Neerbosch - Ubbergen - Beek - Berg en Dal (Oosterbeek 1950)
 • Uijen, V.A.M.M., Hatert, Hees en Neerbosch in oude ansichten (Zaltbommel: Europese Bibliotheek, 4e druk 1980; 1e en 2e druk 1976, 3e 1978) Wandelingen, fietstochtjes en rijtoeren in en om Nijmegen, Hees, Neerbosch (Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant; 1915)
Literatuur en films over Hees

Hees bij Nijmegen, van dorp naar groene stadswijk. 1196-2011

Het boek met de eerste echte geschiedenis van Hees is uitgekomen in september 2011, in het jaar waarin we de 100ste verjaardag gedenken van de oprichting van de vroegste versie van de Vereniging Dorpsbelang Hees (1911) en het twintigjarig bestaan van de huidige Vereniging Dorpsbelang Hees.

Op basis van het boek maakte het Cultuurhistorisch Platform Rijk van Nijmegen begin 2013 een korte documentaire over Hees en het Schependom.

Het boek kunt u digitaal doorbladeren onder aan deze pagina. Daar kunt u ook lezen hoe het boek kunt bestellen (2e druk).

Eerdere uitgaven en Themabijeenkomsten

Uitgave en samenstelling themaboekjes in het kader van Nijmegen 2000

Groen in Hees, september 2005 Over het groen heden en verleden van Hees: tuinbouw, tuinen. buitens Monumenten in Hees, Route Paardentram, september 2005. Beschrijving van markant monumenten in Hees. Historische bijeenkomsten , zoals over Hees in de Tweede Wereldoorlog (21 november 2004) en een filmavond met oude beelden van Nijmegen en Hees (27 oktober 2006).

Hees bij Nijmegen

U kunt dit boek (herdruk) bestellen door een e-mail te sturen aan Maarten de Waal (financien@dorpsbelanghees.nl), met als onderwerp 'Boek Hees'.
De kosten bedragen €18,50 excl. eventuele verzendkosten.

De digitale versie van het boek Hees bij Nijmegen kunt u hieronder inzien.

Werkgroep

Henk Termeer
henkjc.termeer@gmail.com

Rutger Zwart
Kees Vergeer
Henri Zaad

Correspondentieadres
Kometenstraat 28
6543 XJ Nijmegen