Resultaten vragenlijst Zwembad West

Werkgroep Leefomgeving, Zwembad

Resultaten vragenlijst Zwembad West

In oktober 2020 is er, door de Focusgroep Zwembad West,  in de buurt een vragenlijst afgenomen over de opvattingen van buurtbewoners met betrekking tot het terrein van Zwembad West.

Uit de antwoorden zijn enkele conclusies te trekken:

  • 85% van de ondervraagden vindt een winkelcentrum met daarboven woningen een zeer onaantrekkelijk idee voor een rustige woonwijk
  • beperkte hoogbouw of uitgebreide laagbouw worden eveneens als zeer
    onaantrekkelijke opties beschouwd
  • de buurt staat neutraal tegenover beperkte laagbouw als invulling van het terrein, als het groene karakter behouden blijft
  • een invulling met een park/groenstrook of een nieuw zwembad op de huidige locatie is volgens buurtbewoners erg aantrekkelijk als toekomstige bestemmingen

Bekijk hier het volledige resultaat:
Resultaten vragenlijst toekomst zwembadterrein West

Reacties kunt u opsturen naar: Toine van Gaal (toinevangaal@gmail.com)

Lees ook het vorige bericht: Toekomst Zwembad West