Adverteren in de Stenen Bank

Adverteren in ons kwartaalblad de Stenen Bank - met een oplage van ongeveer 650 stuks - is mogelijk. Het blad komt elk kwartaal uit (medio maart, juni, sept en dec) en heeft normaliter 24 pagina's A4 formaat en wordt in kleur gedrukt.

Behalve naar de bewoners van Hees (625 mensen zijn lid- van de 800 gezinnen) gaat dit blad ook naar diverse gemeentelijke instanties. Naast reclame voor jouw bedrijf onder buurtbewoners, geef je ook steun aan de vereniging, die zich inzet voor het behoud van al het moois in de wijk Hees.

De kosten

Soort Formaat Prijs per jaar Eenmalig
Een hele pagina 180 x 257 mm € 600,- € 180,-
Een halve pagina 180 x 126,5 mm € 300,- € 90,-
Een kwart pagina 88 x 126,5 mm € 200,- € 60,-
Een zesde pagina | staand 88 x 81 mm € 120,- € 40,-
Een zesde pagina | liggend 180 x 42 mm € 120,- € 40,-
Mini | alleen voor ZZP’ers 88 x 42 mm € 40,- € 10,-

Aanleveren advertentie

Indien u de advertentie kant en klaar en digitaal aanlevert zijn er geen verdere kosten aan verbonden. Voor de opmaak van een nieuwe advertentie of veel opmaakwerk aan een bestaande advertentie vragen wij €50. Indien u speciale wensen hebt kunt u contact opnemen met een van onze vormgevers (Simone Weijs: simone@vormweijs.nl of Michel Wolf: info@mwontwerp.nl)

Bij een contract zijn kleine inhoudelijke wijzigingen kosteloos.

Aanleveren graag als pdf, illustraties in cmyk in voldoende resolutie, minimaal 200 dpi. Bij los aanleveren ontvangen we je tekst graag in Word én ook als pdf bestand om de opmaak te controleren. Illustraties of logo ontvangen we graag in een hoge resolutie los als jpg.

Stuur uw advertentie naar: secretariaat@dorpsbelanghees.nl

Uw advertentie kan al in het volgende nummer staan. Daarvoor hebben wij het materiaal vóór de deadline van de volgende Stenen Bank graag in huis. Ingang per elk daarop volgend nummer is ook mogelijk.

Voor vragen kunt u terecht bij:
Secretariaat Vereniging Dorpsbelang Hees: secretariaat@dorpsbelanghees.nl ; tel. 06-20720262, postadres: Schependomlaan 120,  6543XN Nijmegen of Redactie Stenen Bank: redactiestenenbank@dorpsbelanghees.nl