Luchtkwaliteit

De focusgroep Luchtkwaliteit staat voor schone lucht boven onze wijk. Met een uitstoot die niet alleen binnen de vergunde normen blijft, maar met name zo laag mogelijk gehouden wordt. Specifiek hebben we daarbij twee aandachtsgebieden:

– het gezondheidsaspect, waarbij wij ons er hard voor willen maken dat gezondheidsschade door verontreinigde lucht voorkomen wordt (of in ieder geval vermindert).
– het overlast aspect, waarbij wij er ons hard voor willen maken dat de geur/stank-overlast afneemt, en de handhaving daarop streng en afdoende is.

Contact
Voor meer informatie of contact, mail naar Roel van Tiel: roel.van tiel@dorpsbelanghees.nl