Luchtkwaliteit

De focusgroep Luchtkwaliteit staat voor schone lucht boven onze wijk. Met een uitstoot die niet alleen binnen de vergunde normen blijft, maar met name zo laag mogelijk gehouden wordt. Specifiek hebben we daarbij twee aandachtsgebieden:

– het gezondheidsaspect, waarbij wij ons er hard voor willen maken dat gezondheidsschade door verontreinigde lucht voorkomen wordt (of in ieder geval vermindert).
– het overlast aspect, waarbij wij er ons hard voor willen maken dat de geur/stank-overlast afneemt, en de handhaving daarop streng en afdoende is.

Informatie via de gemeente
Op de site West en Weurt – Luchtkwaliteit vind je informatie over metingen, het melden van overlast etc.  Er is een aparte pagina met informatie over de Asfaltcentrale APN.