Nieuwbouw Driestroom Planetenstraat

De focusgroep is actief vanaf begin 2022 in verband met nieuwbouwplan opvang Driestroom.

Stichting de Driestroom heeft het huidige complex aan de Planetenstraat verkocht aan Woonstichting Talis met als doel het complex nieuw te bouwen en geschikt te maken voor dag- en nachtopvang voor mensen met geestelijke beperking.

Het op de bijeenkomst van 23 februari 2022 aan de aanwonenden getoonde eerste plan van nieuwbouw liet zien dat er sprake is van forse veranderingen die een aanzienlijke invloed op de buurt en het dorpse karakter van Hees kunnen gaan uitoefenen.

Daar waar nu sprake is van dagopvang wordt in de toekomst uitgegaan van dag- en nachtopvang. Voorts is er nu sprake van twee bouwlagen (ca. 6 meter hoog) en in de nieuwbouwplannen wordt uitgegaan van drie bouwlagen (ca. 9 meter hoog).

Gevolgen nieuwbouw zijn o.a: verlies privacy voor een aantal aanwonenden. In verband met uitbreiding dagopvang naar dag- en nachtopvang mogelijke toename verkeersintensiteit en parkeeroverlast.

Talis en Driestroom hebben aangegeven naar aanleiding van geplaatste opmerkingen en bedenkingen in overleg te treden met architect aangaande eventuele aanpassingen in het uiteindelijke nieuwbouwplan.

De verwachting is dat hier in het najaar 2022 nader uitsluitsel over gegeven zal worden.

De focusgroep zal ontwikkelingen nauwlettend volgen en nader met belanghebbenden communiceren.

Contact
Voor meer informatie kun je contact opnemen met de voorzitter van de focusgroep, Fred Huige: fredhuige74@gmail.com