Veilig Hees met focus op:

Schependomlaan 83

Via een brief van de gemeente zijn omwonenden van de Schependomlaan op de hoogte gesteld dat het pand Schependomlaan 83 voor de duur van twee jaar beschikbaar is gesteld aan de zorginstelling IrisZorg. Dit besluit is genomen door de burgemeester en wethouder op 27 oktober. IrisZorg gaat het pand huren voor 24-uurs opvang van 17  thuislozen. Zij zijn verantwoordelijk voor de zorg, begeleiding en toezicht.

Een deel van de buurtbewoners vraagt zich af hoe het kan dat een dergelijk besluit genomen is zonder dat er enig overleg is geweest. Daarnaast vraagt men zich af welke invloed dit op de wijk gaat hebben en hoe de veiligheid gewaarborgd blijft. Er zijn diverse (online) bewonersavonden geweest die de gemeente organiseerde. Omdat deze de zorgen niet weg konden nemen is de Focusgroep Veilig Hees gevormd. Deze zet zich in voor een veilige leefomgeving.

Activiteiten

De focusgroep heeft na de aankondiging van de daklozenopvang in de wijk bekeken of de vergunningen in orde zijn en wilde weten hoe de buurt tegenover deze opvang stond. Zij blijven in gesprek met de betrokken partijen en volgen nauwkeurig wat er gebeurt na de periode van twee jaar opvang.

Resultaten

  • De gemeente gaat geen uitbereiding aanvragen voor 10 extra bewoners.
  • Er zijn hekken en lampen geplaatst aan de achterzijde van het pand.
  • Lekkers aangeboden door omwonenden op de openingsdag.
  • Er zijn aan omwonenden telefoonnummers verstrekt van IrisZorg, de gemeente en politie waar men terecht kan voor vragen en eventuele overlast.
  • Er zijn gesprekken geweest met enkele oudere buurtbewoners om ze gerust te stellen.
  • IrisZorg heeft een toelatings- en gedragsprotocol opgesteld voor bewoners.
  • Maandelijks overleg, in de beginperiode, tussen de focusgroep, gemeente, politie en bewoners van de opvang.
  • Samenwerking met de gemeente opgezegd (maart 2021).

Documenten:

Contact:

leefomgeving@dorpsbelanghees.nl.