Voorzitter
Roel van Tiel, voorzitter@dorpsbelanghees.nl

Secretaris
Vacature, secretariaat@dorpsbelanghees.nl

Penningmeester
Ton Ellenbroek, financien@dorpsbelanghees.nl
Financiële documenten kunt u via de penningmeester aanvragen.

Bestuursleden
Ab Verheul
Ece Dolen
Jan Mengde
Michiel de Wit

In de regel komt het bestuur één keer per maand bijeen.

Lezenswaardig

Statuten
Huishoudelijk Reglement
Gedragscode vrijwillige medewerkers

Verslagen VDH

Postadres
Vereniging Dorpsbelang Hees
P/A Schependomlaan 120
6543 XZ Nijmegen

Ledenadministratie
Wilma Timmers
ledenadministratie@dorpsbelanghees.nl

IBAN
NL40 INGB 0000 3499 55