Even voorstellen ... de bestuursleden van VDH

Jan de Kanter, bestuurslid

Mijn naam is Jan de Kanter en ik woon sinds 1996 in de Kerkstraat. In mijn beroepsleven hield ik me bezig met onderzoek en innovatie van onderwijs (met name beroepsonderwijs) en met de afstemming van het onderwijs op de vraag op de arbeidsmarkt. In onze vereniging ben ik eerder actief geweest in de werkgroep Leefomgeving/Ruimtelijke ordening. Ik reageerde dus graag op de herhaalde oproep in de Stenen Bank voor mogelijke bestuursleden. Als bestuurslid wil ik bijdragen aan het slagen van de bewonersinitiatieven, door waar nodig goed af te stemmen en op die manier de aantrekkelijke woonomgeving van Hees te behouden.


Jan Mengde, voorzitter

Mijn naam is Jan Mengde. Nogal plotseling was ik het enige overblijvende lid van het vorige bestuur. Ik heb me toen gemeld als tijdelijk voorzitter om ervoor te zorgen dat de overgang naar het nieuwe bestuur zo vloeiend mogelijk verloopt en dat we samen door kunnen gaan op basis van de opgebouwde kennis en ervaring. Zonder ook maar te proberen om de drive, het strategisch talent en de ICT-vaardigheden van de vorige voorzitter te evenaren, wil ik me vooral richten op het goed laten lopen van de organisatie en het realiseren van de nagestreefde visie: Hees als gemeenschap, en het beschermen van gezondheid en veiligheid, van het groen en het historische dorpskarakter. Op de meeste gebieden zit de vaart er goed in, maar de ambities van de gemeente Nijmegen op het gebied van woningbouw zullen wel spannend worden voor Hees.
Ik ben blij dat we in de afgelopen maanden een nieuwe gemotiveerde en kundige club bij elkaar hebben gekregen. De meeste nieuwe bestuursleden waren al op meerdere fronten actief in de vereniging en kennen de werk- en focusgroepen van binnenuit. En daar ligt tenslotte de kracht van onze Vereniging Dorpsbelang Hees.


Maarten de Waal, penningmeester

Mijn naam is Maarten de Waal. Ik woon al sinds 1975 in Hees en nog steeds met veel plezier. De oproepen in de Stenen Bank voor een nieuwe penningmeester waren voor mij de aanleiding om mij aan te melden. In het verleden heb ik namelijk al meerdere malen de financiën beheerd van verschillende andere verenigingen. Zo wil ik graag een zinvolle bijdrage leveren aan onze wijk en onze vereniging. Ik wil graag meedenken over idealen en problemen in de wijk en werken aan mogelijke verbeteringen en oplossingen. Mijn streven is om het werk van Ton op een waardige manier voort te zetten.


Mieke Welschen, bestuurslid

Ik ben Mieke Welschen, al 46 jaar bewoonster van Hees. Eerst met mijn gezin, later alleen. Dit wordt mijn tweede ronde in het bestuur van de VDH. Ik ben inmiddels zeker vijftien jaar actief in de vereniging, vooral in de werkgroep Groen Hees, voorheen Park West. Mijn belangstelling blijft daarom uitgaan naar groen en milieu. In de komende jaren ligt het hoofdaccent van mijn activiteiten vooral bij cultuur en sociaal. Daarnaast heb ik nog steeds goede banden met de gemeente en de gemeenteraad. Allerlei politieke besluitvorming, vooral over en voor Hees, is voor mij vanzelfsprekend verplichte kost; met name de positie van bewoners en inspraakprocessen.


Toon Snelder, bestuurslid

Mijn naam is Toon Snelder en ik woon nu bijna vier jaar in Hees. Vrij snel nadat ik hier kwam wonen, werd ik actief voor het voedselbos en in de werkgroep Groen Hees. Zo af en toe draag ik mijn steentje bij aan de ecoruïne die we met vereende krachten bouwen op de hoek van de Wolfskuilseweg en de Energieweg. Echt de moeite waard om daar eens een kijkje te gaan nemen!
Een zo groen mogelijke buurt en stad vind ik belangrijk en daar wil ik me graag voor inzetten. Een groene stad is koeler en heeft een positieve invloed op de soortenrijkdom van insecten, vogels en andere dieren. En veel groen heeft weer een positieve invloed op mensen.
Concreet wil ik nog meer aandacht geven aan het behoud van al het mooie groen dat er is in Hees en aan wat we nog kunnen doen om de kwaliteit daarvan te verbeteren. Ook wil ik de verbinding zoeken met andere groengroepen in Nijmegen. Zo kunnen we onze gezamenlijke belangen delen en bepleiten, van elkaar leren en ons beleid afstemmen in de contacten met de gemeente.