Verrijking Park-West

Werkgroep Groen Hees

Plan verrijking Park-West

Meer bio-diversiteit

De werkgroep Groen Hees heeft een plan gemaakt voor verrijking van Park-west.
De werkgroep vindt het belangrijk dat kinderen in Nijmegen-west opgroeien met natuur in de directe woonomgeving.

Met dit plan wordt via gerichte maatregelen de ontwikkeling van de natuur in het park op allerlei manieren gestimuleerd. Dit betekent meer bloeiende planten, struiken en bomen, meer insecten, meer vogels, kruipende dieren en ook meer roofvogels.

Kortom: Natuurontwikkeling midden in de stad!

Wilt u meer weten? Lees het complete plan.
Voor een korte samenvatting van het plan klikt u hier.

Gemeente Nijmegen is akkoord met het plan en wil het uitvoeren. Voor de financiering is dit plan ook gepresenteerd in “Mijn Wijkplan”.
Draagt u het plan een warm hart toe?  Ga dan naar nijmegen.mijnwijkplan.nl klik door naar Hees en breng uw stem (een Like) voor dit plan. Hoe meer Likes des te eerder wordt het plan uitgevoerd.

Sluipverkeer in Hees

Werkgroep Leefomgeving

Sluipverkeer in Hees

Op 1 november 2018 heeft het VDH bestuur een gesprek gehad met de gemeente. Daarbij kwamen allerlei zaken aan de orde die in Hees spelen. Eén van die onderwerpen is het sluipverkeer door de wijk m.n. bij de Voorstadslaan. N.a.v. klachten hierover heeft de gemeente Bureau Goudappel Coffeng gevraagd om onderzoek te doen en advies uit de brengen i.s.m. de Heese Focusgroep Verkeer. Het definitieve rapport is te downloaden via onderstaande link: