Jan Mengde legt voorzitterstaak neer

Ik zet een stapje terug. In het voorjaar van 2022 heb ik aangeboden om me kandidaat te stellen als voorzitter, om zo te zorgen voor een soepele overgang tussen het oude bestuur en het nieuwe. Onlangs (begin februari) heb ik in overleg met mijn medebestuursleden die taak neergelegd. Ik zit vaak langere tijd in het buitenland en in deze fase van mijn leven blijkt de voorzittershamer soms ook wat zwaar te wegen. Ik zal de ledenvergadering van juni vragen om mij ontslag te verlenen.

Het bestuur is in gesprek met een nieuwe kandidaat. Ook u kunt zich melden als u belangstelling hebt voor een rol in het bestuur. We gaan ook zelf verder actief op zoek naar aanvulling met een secretaris en een bestuurslid voor milieu, en verdere verbreding en verjonging van het bestuur.  Ik hoop dat we u in de ALV van 14 juni goede kandidaten kunnen voorstellen.

Bedankt iedereen, ik heb erg genoten van mijn tijd in de levendige Vereniging Dorpsbelang Hees en al die lieve, kundige en actieve vrijwilligers in ons fijne “laatste dorp in de stad”.

Tot ziens in Hees,

Jan Mengde