Vacatures bestuursfuncties

We zijn blij met de huidige vrijwilligers die secretariële deeltaken uitvoeren, zoals archiveren, notuleren, post, ledenadminstratie, ICT, maar wat we nog missen is een Secretaris / kandidaat bestuurslid  voor de coördinatie van deze taken. Heeft u interesse of wilt u meer informatie over deze taken? Mail dan naar voorzitter@dorpsbelanghees.nl.

Verder wil het bestuur van de Vereniging Dorpsbelang Hees graag verbreden en verjongen en zoekt:

Kandidaat bestuursleden die (mede-)verantwoordelijkheid willen nemen op het gebied van milieu, groen, leefomgeving, financiën of sociaal/cultureel. Ook voor informatie over deze functies kunt u mailen naar voorzitter@dorpsbelanghees.nl.