Vrienden van Groen Hees – Help je mee?

Actueel, Geen categorie

Vrienden van Groen Hees – sluit aan

Hees, oud tuindersdorp, groene parel bij de stad.
Wie wil meehelpen om deze groene oase te laten bloeien en groeien?
Wie sluit zich aan bij Vrienden van Groen Hees?

Snoeien, planten, water geven, oogsten.
Ontspannende activiteiten in de buitenlucht met andere buurtgenoten.

Je hoeft zeker geen expert te zijn. Iedereen is welkom!
Samen houden we onze buurtparken in goede, groene staat.

Hoe vaak en wanneer je meedoet, is geheel op vrijwillige basis. Vele handen maken licht werk!
Geef je op en ervaar het zelf.  Stuur een mailtje naar: Vriendenvangroenhees@gmail.com

We zien je graag! Als je vragen hebt of meer informatie wilt: stuur een mailtje!

Neeltje Schamp, werkgroep Groen Hees

Wil jij na 1 februari nog reclame in de brievenbus?

Geen categorie

10 januari 2024

Wil jij nog reclame in de brievenbus?

Wil jij na 1 februari nog reclame in de brievenbus? Plak dan een JA/JA-sticker op je brievenbus te plakken. Die sticker kun je online aanvragen of ophalen bij stadswinkel en wijkcentra.

Om de afvalberg te verminderen krijg je na 1 februari standaard geen reclamefolders meer in de brievenbus. Je ontvangt nog wel huis-aan-huisbladen en wijkmagazines. Ook nieuwsbrieven ‘aan de bewoners van’ met informatie over werkzaamheden of activiteiten in de buurt krijg je nog.

Ook vrijwilligersorganisaties of niet-commerciële organisaties mogen nog steeds ongeadresseerde post bezorgen. Het gaat dan om goede doelen, politieke partijen of kerken. Wie ook van wijkbladen en dit soort post verstoken wil blijven, moet een NEE/NEE-sticker op de brievenbus hebben.

JA/JA-stickers en NEE/NEE-stickers kun je online aanvragen op de website van de gemeente Nijmegen. Ze liggen ook op twaalf plekken in de stad, zoals bij de stadswinkel, het stadhuis en wijkcentra.

Petitie – geef ons inspraak Rijbanen Neerbosscheweg

Geen categorie

10 januari 2024

Petitie – geef ons inspraak Rijbanen Neerbosscheweg

De gemeente Nijmegen is voornemens om de Neerboscheweg te verleggen. Inwoners van Heseveld zijn hierover geïnformeerd nadat het besluit al genomen was. In andere omliggende buurten zijn bewoners wel uitgenodigd om vooraf mee te praten maar niet in grote delen van Heseveld en Hees.

Omwonenden hebben de vrees dat de plannen impact hebben op het sluipverkeer, fijnstof en geluid en Heseveld en delen van Hees. Dit geldt vooral tussen de Dennenstraat / Daniëlsweg en de Oude Graafseweg / Paul Krugerstraat. Met een petitie wil men de gemeente laten weten ontevreden te zijn over de gang van zaken en de wens uiten om (minimaal de straten die het treft)  in het vervolg wél inspraak te geven.

Wil jij ook dat Heseveld en Hees beter betrokken wordt in de planvorming? Teken dan de petitie, maak vervolgens een foto/scan en stuur deze via app naar 06-51268297 of mail het bestand naar bobvandewater@outlook.com. Hij zorgt dan voor de verdere afhandeling.

Klik hier en open de petitie

Lees ook het stuk in de Gelderlander: Onrust onder bewoners: buurt kon vooraf niet meepraten over ingrijpend plan Neerbosscheweg.

Is een kachel een goede oplossing voor de hoge energiekosten?

Geen categorie

Is een kachel een goede oplossing voor de hoge energiekosten?

Veel mensen zijn op zoek naar manieren om te besparen op de energiekosten. Sommige mensen denken daarbij ook aan kachels als vervanging voor de centrale verwarming. Toch is dat niet zo’n goed idee. Bij het stoken van hout komt er namelijk ook veel fijnstof vrij. Het RIVM berekende dat houtstook in 2019 voor bijna een kwart van alle uitstoot van fijnstof zorgde. Houtrook kan gezondheidsklachten geven bij uzelf of uw omgeving. Ook gaat er veel warmte verloren. Bij een open haard gaat 90% van de warmte direct door de schoorsteen naar buiten. Bij een milieuvriendelijkere kachel is dat nog steeds 20 tot 40%.

Wat kunt u wel doen?
Door energie te besparen is uw rekening lager.  Weet u niet goed waar u kunt beginnen met energie besparen in huis? Bekijk dan de tips of boek een EnergieCoach op nijmegen.nl/energiecoach. Een EnergieCoach kijkt samen met u naar hoe u eenvoudig energie kunt besparen in huis, door kleine aanpassingen in gedrag of kleine maatregelen. De energiecoach komt gratis langs. Meer acties en tips staan op nijmegen.nl/energieloket.  Met vragen kunt u er ook terecht, op werkdagen tijdens kantooruren. Meer maatwerkadvies over duurzame maatregelen krijgt u tijdens de spreekuren van de adviseur Duurzaam wonen. Kijk daarvoor op nijmegen.nl/adviesgesprek

Heeft u een laag inkomen?

Dan kunt u mogelijk energietoeslag aanvragen. Alle voorwaarden staan op nijmegen.nl/energietoeslag. Vind u het aanvragen van de toeslag lastig? Ga dan naar de STIP bij u in de buurt. De locaties vindt u op stipnijmegen.nl

 

Duurzaam Hees zoekt versterking

Geen categorie

Ingezonden stuk

Stand van zaken Duurzaam Hees

Versterking gezocht
De groep mensen die als werkgroep Duurzaam Hees de afgelopen 6 jaren verschillende campagnes heeft gevoerd zal op korte termijn kleiner worden. Vanwege tijdgebrek gaan helaas 2 mensen afscheid nemen. Tot nu toe kan onze kleine, praktisch ingestelde groep de verschillende campagnes en acties prima organiseren, dat gaat lastig worden als we met te weinig zijn. Daarom zoeken wij mensen die onze groep willen komen versterken.

Kennis van op het gebied van duurzame energie en energiebesparing is niet nodig. Wij hebben hierover zelf veel geleerd in de voorgaande jaren en zullen die kennis met plezier aan de nieuwe deelnemers overdragen. Wat wij vragen is de bereidheid om te informeren, enthousiasmeren en motiveren om ook een steentje bij te dragen aan een mooiere en groenere buurt, maar ook om energie te besparen.

Er is een specifiek onderwerp dat we niet binnen de groep hebben en dat is de kennis voor het maken en onderhouden van de website. Dus als je daar kennis van hebt en ons daarmee wilt helpen, dan heel graag. Dit kan ook bijvoorbeeld als niet vast lid van de werkgroep. Als je interesse hebt om onze werkgroep te versterken dan kun je je melden via duurzaamhees@gmail.com.

Huidige actie: Uw CV inregelen

We maken van deze gelegenheid ook gebruik om te melden dat we u de mogelijkheid geven om de verwarmingsinstallatie waterzijdig te laten inregelen. Tijdens onze laatste voorlichtingsavond hebben een aantal wijkbewoners zich hiervoor al aangemeld en zijn de eerste bezoeken afgelegd.
Korte toelichting: In het kort gaat het over het controleren en optimaliseren van de verdeling van warmte van uw huidige cv-ketel via de leidingen naar de radiatoren. Als dit eenmaal goed is ingesteld kan meestal ook de cv-ketel zelf gunstiger worden ingesteld. Dit kan in veel gevallen een aardige besparing in het gasverbruik opleveren. Dit inregelen wordt gedaan door met deskundige personen thuis langs te komen waarbij de volgende werkzaamheden worden uitgevoerd:
1. Er wordt een inventarisatie gemaakt van de cv-installatie.
2. Er wordt een gesprek gevoerd over de werking van de cv en eventuele klachten die worden ervaren.
3. De cv-installatie wordt getest.
4. Op basis van de testresultaten wordt er een plan gemaakt hoe de cv-installatie ingeregeld kan worden.
5. Nadat de installatie is ingeregeld wordt er opnieuw getest om te controleren of de nieuwe instellingen goed zijn.

In principe worden er geen veranderingen in de installatie zelf gedaan, dus geen installatiewerkzaamheden, wel wordt uw huidige cv-installatie optimaal ingesteld. Hoe goed het resultaat is hangt dan ook af van de mogelijkheden die de installatie wat betreft instellen biedt. De deskundige personen die langskomen zijn opgeleid om deze werkzaamheden uit te voeren. Er is echter ook een professionele achterwacht beschikbaar in de persoon van Joep van de Ven (www.cv-tuning.nl). Als er situaties aangetroffen worden die boven het kennisniveau uitstijgen is Joep beschikbaar om te helpen. Hiermee kan dus worden gegarandeerd dat een optimaal werkende cv-installatie resulteert. Er zijn kosten aan het inregelen verbonden, deze bedragen €100,- per huis/ CV installatie.

Wanneer u belangstelling heeft kunt u zich vrijblijvend aanmelden door een mail te sturen naar: duurzaamhees@gmail.com. U ontvangt daarna meer informatie waarmee u zich definitief kunt inschrijven.

Met vriendelijke groeten,
Werkgroep Duurzaam Hees

Bijpraten – bericht van het bestuur

Geen categorie, Van het Bestuur

Van het bestuur

Langzaam gaat de samenleving weer open, mag er steeds meer, kunnen we weer naar buiten. De blik verschuift langzaam van het hier en nu naar voren. Naar straks. Dit leeft ook bij het bestuur. De huidige zaken lopen door, maar er is ook die energie, dat ongeduld. Bijna. Bijna mogen we weer.

Wat is er de afgelopen periode gebeurd?

Er lopen gesprekken met de wethouder over het te realiseren meetnet luchtkwaliteit. De wijkraden trekken hierin gezamenlijk op en hebben inmiddels een concept meetplan ontvangen. Wij zijn op dit moment ook inhoudelijke expertise aan het regelen om hier kritisch naar te kijken. Wij hebben van gemeente begrepen dat zij nu al een informatieavond willen houden over het traject, wij vinden het vooral belangrijk dat er goede voorlichting komt zodra het besluitvormingstraject met de wijkraden is gelopen. Want een concept voor een plan is natuurlijk nog geen antwoord op onze vraag: hoe krijgen wij schone lucht boven Nijmegen-West?

Focusgroepen

De focusgroep luchtkwaliteit /de vijf wijken zijn aan het kijken of wij ons misschien aansluiten op een wat meer landelijk platform van bewonersverenigingen die te maken hebben met uitstoot. Hierover meer in een volgende editie van de Stenen Bank. Of niet, als we besluiten dit toch niet te doen.

De focusgroepen St. Jozefklooster, Groen achter de Beuken en Zwembadterrein-West denderen door, met ieder hun eigen uitdagingen maar allemaal voorzien van flink wat energie en actie bereidheid.

Werkgroep Cultuur

De werkgroep Cultuur is aan het kijken hoe zij het komend jaar weer kan opstarten. Uiteraard is dit sterk afhankelijk van wettelijk beleid, maar de energie is er. Ook de werkgroep Sociaal heeft nog steeds de actie ‘Bezoek een Buur’ lopen en wacht af wanneer er weer meer mag en kan. Tot slot heeft de werkgroep Historie zeer actief bijgedragen aan het ambitiedocument Hees (zie onder).

Communicatie

De communicatie van de vereniging is meer afgestemd en voorzitters van focus- en werkgroepen kunnen nu eenvoudiger hun updates sturen aan zowel De Stenen Bank, de website als de nieuwsbrief. Het gezamenlijke mailadres: communicatie@dorpsvereniginghees.nl.

Kronenburger Forum

Er lopen heftige discussies over het vervolg op het door de gemeente opgeblazen overlegplatform “Kronenburger Forum”, waarin bedrijven, bewoners en gemeente gezamenlijk overlegden over de uitdagingen die spelen rondom TPN-West. Wordt vervolgd!

Gerelateerd hier aan: het is op dit moment helaas droevig gesteld met het toelaten van burgerparticipatie in gemeentelijke besluitvormingstrajecten in Nijmegen. Dit heeft geleid tot de oprichting van een Burger Participatie Platform Nijmegen (BPPN) waarin dertien wijkraden/buurtverenigingen/bewonerscommissies zich hebben verenigd om hier gezamenlijk met burgemeester en wethouders over te spreken. De geplande gesprekken met burgemeester Bruls en wethouders zijn op ons verzoek uitgesteld tot het moment dat het weer mogelijk is elkaar fysiek te ontmoeten: het gaat met name over vertrouwen en dat herstel je allereerst door elkaar persoonlijk in de ogen te kunnen kijken. Hopelijk krijgt dit in het najaar een vervolg.

Ambitiedocument Hees

De eerste aanzet tot het ‘ambitiedocument Hees’ is klaar!  Dit document is op verzoek van het bestuur opgesteld om samen te vatten wat inwoners van Hees nu écht Hees vinden, hoe zij hun wijk zien, hoe zij onze wijk willen vormgeven. Dit om een gedeeld beeld te kunnen scheppen van toen, nu en straks én dit eenvoudig te kunnen delen. Delen met elkaar, delen met partijen buiten Hees die Hees wat minder kennen, en om steeds te kunnen blijven zeggen: dit is Hees. Ook als er een wethouderswissel is, een ambtenarenwissel, een beleidswissel of een bestuurswissel.
Ga naar het Ambitiedocument, april 2021

Vacatures

Continuïteit is ook in het bestuur belangrijk, daarom vraagt het bestuur alle leden en met name onze werkgroepleden/focusgroepleden of zij ook mee willen komen praten over bovenstaande thema’s, of het bestuur daarbij willen ondersteunen. Dat hoeft niet veel tijd te kosten, een uur of wat per week is al genoeg. Heeft u interesse of kent u iemand die daar wel oren naar heeft, laat het dan weten op secretariaat@dorpsbelanghees.nl!

Digitale ALV – 23 juni

Tot slot willen wij ook graag verantwoording afleggen aan al onze leden. Omdat de statuten van ons vereisen dat wij dit in de eerste zes maanden van het jaar laten plaatsvinden (buitengewone omstandigheden uitgezonderd), zullen wij dat dit jaar op 23 Juni doen. En uiteraard ontvangen al onze leden daar nog een persoonlijke uitnodiging voor. Gezien de omstandigheden zal dit helaas wederom een digitale ALV worden, wij achten het nog niet verantwoord om dit fysiek te kunnen doen. Maar hopelijk de allerlaatste digitale editie!

Succes en hou nog even vol, er komt een mooie zomer aan.

namens het bestuur VDH

Roel van Tiel

Boek, geschiedenis Dominicushof

Geen categorie

De geschiedenis van de Dominicushof, van landgoed tot woonwijk

Het 84 pagina’s tellende boek vertelt over ruim 700 jaar geschiedenis van de nu 25-jarige wijk Dominicushof. Hoe in een bos een Landgoed De Witte Poort ontstond en hoe daar later het St. Dominicuscollege verrees. En natuurlijk alles over de huidige woonwijk en de bewonersvereniging Domicushof.

Kortom, een prachtig overzicht van de wijk en haar bewoners door de eeuwen heen, rijk geïllustreerd
met kaarten en meer dan 100 foto’s.

Open de flyer voor meer details:

Flyer boek Dominicushof