In memoriam, Marga Jacobs

Geen categorie, Van het Bestuur

In memoriam, Marga Jacobs

Ons bereikte het droevige bericht dat op 15 mei jongstleden Marga Jacobs is overleden. Doordat ze jarenlang streed voor een gezonder milieu en een betere leefomgeving, heeft zij veel betekend voor Hees en voor de VDH.

Lintje voor buurtgenoot

Geen categorie

Mieke Simons-Welschen (71)
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Op vrijdag 24 april 2020 ontving Mevrouw Simons-Welschen een lintje. Ze kreeg het lintje omdat ze als GroenLinks-raadslid een verbindende persoon tussen alle partijen (college en oppositie) was. Haar speerpunten waren burgerparticipatie en cultuur.

In de wijk Hees zet zij zich al jarenlang in voor verbetering van het leefklimaat, onlangs heeft dit succes opgeleverd met de geluidsreductie van het verkeer op de Energieweg. Ook zette zij zich in voor het Groen in de wijk: Park West, park Lugtigheid, het Voedselbos en reorganisatie van de volkstuinvereniging Het Achterveld. Culturele activiteiten worden evenmin vergeten – midzomernachtconcert, dorpsfeest, ommetje Hees. Bestuurlijk is zij actief bij de Vrijwilligerscentrale, het OBG en de raad van commissarissen Sportfondsen Nijmegen.

Snelfietsroute, contouren al zichtbaar

Geen categorie, Werkgroep De Stenen Bank

Snelfietsroute, contouren zichtbaar

deel van de snelfietsrouteLaatste stand (27-2-2020):
De aanleg van de snelfietsroute op Schependomlaan/Korte Bredestraat is al even bezig.  Inmiddels is men bezig met de Schependomlaan. Eind februari kregen aanwonende buurtbewoners een brief van de gemeente waarin ze uitleggen waarom de werkzaamheden langer duren.
Door de leeftijd van de bekabeling van de straatverlichting is deze deels beschadigd. Deze kabels worden vervangen door een bedrijf dat de openbare verlichting voor Nijmegen regelt. Dit laat even op zich wachten. Omdat het jammer is de stoep te bestraten en vervolgens weer open te maken blijft deze wat langer open liggen.
In een later stadium worden ook een aantal lantaarnpalen vervangen.

—————–

Hieronder de informatie (inclusief tekeningen) die tot nu bekend is bij de redactie (30-10-2019). In de hoek bij de kerk komt net zoals op de Kerkstraat een verwijzing naar de tram die hier vroeger reed. Dit gebeurt door middel van betonranden die in de bestrating liggen. Er komt waarschijnlijk ook een ‘denkbeeldige halte’ met een watertappunt.

Planning

De werkzaamheden zijn gestart op 4 november 2019.

De aanleg gebeurt in drie fases:

  • Fase 1: hoek Kerkstraat tot Korte Bredestraat tot halverwege de Petruskerk
  • Fase 2: Petruskerk tot aan de Wolfkuilseweg
  • Fase 3: Wolfkuilseweg tot de kruising bij de Dikkeboomweg.

Tijdens deze werkzaamheden blijft een van de twee ingangen naar het kerkplein geopend.

De werkzaamheden tussen de Petruskerk en de hoek van de Kerkstraat zijn grotendeels gereed. De afwerking van fases vind gelijktijdig plaats.  Op dit moment werkt men aan de Schependomlaan. Naast de werkzaamheden aan het trottoir en de weg worden ook gasleidingen vervangen.

Tekeningen

Aan de hand van de laatste bijeenkomst op 26 september met de Gemeente Nijmegen en de aanwonenden zijn de tekeningen aangepast. De grootste wijziging is dat er op de Schependomlaan in plaats van aan een kant, aan beide zijde trottoir blijft. Dit was een wens van vele bewoners. Door het trottoir wat smaller te maken is er voldoende ruimte voor groen.

Op de bijeenkomst is aangegeven dat de aannemer iedere donderdag aanwezig is op de bouw om vragen te beantwoorden die betrekking hebben op kleine onderdelen (bijvoorbeeld: Hoe zit het bij mijn oprit?).

Hieronder vind u, met dank aan de gemeente, de laatste versie van de tekeningen (pdf).