Werkgroep Groen Hees

Ecoruïne in Hees

Mede door de landelijke organisatie Stichting Steenbreek* zijn er sinds 2018 in Nijmegen 400.000 tegels vervangen door groen. Maar wat doe je met al die stenen?

Het idee werd gelanceerd om een eco-kathedraal te gaan bouwen van de opgehaalde stenen. Hier wordt een plek mee bedoeld waar mens, plant en dier eindeloos samenwerken. Met spierkracht wordt van herbruikbaar materiaal, in dit geval stenen, een vorm gestapeld waarin planten, dieren,  vogels en insecten hun huis kunnen vinden. De eco-ruïne dient de natuur!

Ontstaan van het project ‘Ecoruïne’

Al snel zaten de volgende partijen om de tafel: Erica Windhorst (Operatie Steenbreek Nijmegen), inmiddels vervangen door Janke Rozemuller, Onder de Bomen (Floris Heukelom, Arjan de Groot), werkgroep Groen Hees (Mieke, Jeannette, Thea A en Cor) en de gemeente Nijmegen (Ton Verhoeven, o.a. betrokken bij versterking biodiversiteit en klimaatadaptie). Later haakten Bas Peters en Krijn van Schagen van DAR aan.

We hebben ons verdiept in het fenomeen eco-kathedraal, dromen groot van een Nijmeegse variant van het Cambodjaanse Angkor Wat, maar zijn ook tot de conclusie gekomen dat de naam Eco-ruïne misschien wel het meest passend is voor deze plek. We hebben de kunstenaar Geert Schiks in de arm genomen voor de eerste ontwerpschetsen. En er heeft zich al een mooi aantal vrijwilligers gemeld: de sjouwers en de bouwers.

Het echte bouwen is begonnen
5  november 2021

Op GROENE VRIJDAG zijn de eerste stenen gelegd bij het grote dijklichaam en heeft wethouder Wijnia onze activiteit bezocht. Cliënten van Onder de Bomen voerden stenen aan en er waren al een stel vrijwilligers gekomen. Het was een gezellige drukte.

Leden van de Werkgroep Groen Hees vormen de harde kern van dit project. De DAR begeleidt de praktische zaken van dit project. (zoals een aannemer de opdracht geven voor storten zand e.d.). Het oorspronkelijk ontwerp wordt nog enigszins aangepast (we zijn namelijk op een waterput gestuit). Gefaseerd gaan we aan de slag met het groot dijklichaam, de kegel, het terras en de twee kleinere dijklichamen. Naast het bouwen zoeken we naar de juiste beplanting voor de achterkant van het dijklichaam. Het belooft een mooie eenheid te worden: de verschillende onderdelen van de eco-ruïne én het Tiny Forest.

Helpen?

Vrijwilligers die ‘een steentje willen bijdragen’ zijn altijd welkom. Je kunt dan het beste contact opnemen met Cor (corvanderdonk@schola.nu)

Namens de projectgroep Eco-Ruïne,
Cor van der Donk

 

*Stichting Steenbreek:

Er is een landelijke organisatie Stichting Steenbreek die bewoners uitnodigt om de tuin te vergroenen onder het motto “Stenen eruit, GROEN erin!” Inmiddels zijn in ruim 150 gemeenten lokale Operatie Steenbreek-campagnes uitgerold. Ook in Nijmegen (www.steenbreeknijmegen.nl). De Bastei voert de campagne en werkt hierin samen met vele partijen zoals IVN, Bindkracht10 en Staatsbosbeheer. Sinds 2018 hebben in Nijmegen 400.000 tegels plaatsgemaakt voor GROEN. Dit door de inspanning van bewoners, gemeente en scholen. De grote voordelen van méér groen zijn grotere biodiversiteit, klimaatadaptatie, sociale cohesie en gezondheid.

Geen bericht gevonden

Voortrekkers:

Cor van der Donk
corvanderdonk@schola.nu
Jeannette van Mierlo
Mieke Welschen