Werkgroep Groen Hees

Tiny Forest in Hees

In november 2019 is, onder leiding van het IVN, een Tiny Forest aangeplant door buurtbewoners en leerlingen van het Dominicus College, aan de Wolfskuilseweg.  Het kreeg de naam Wolfsbosje.

Het IVN heeft het beheer overgedragen aan de buurt. Op dit moment is er een Projectteam, onderdeel van de groengroep, bestaande uit Thea Aarts, Anneke Kolman, Thea Ellenbroek, Tony Schouten en Jeannette van Mierlo.

De Tiny Forest groep houdt zich bezig met de volgende activiteiten:  het bosje (en de open zitruimte ervoor) in de gaten houden: melden als er schade is, verwijderen van zwerfafval, letten op dreigende verdroging, verwijderen van onkruid dat tot overwoekering leidt van de open zitruimte. Daarbij kan worden samengewerkt met de in aanbouw zijnde eco-ruine, de zorgboerderij, het voedselbos en het volkstuinen complex in de directe omgeving.

Tiny Forest is een prachtig initiatief waar we als buurt nog lang van hopen te genieten. Het is de bedoeling in de toekomst de buurtfunctie op een actievere manier uit te breiden. Zeker als het bosje nog wat meer bos is, kan het een grotere buurtfunctie vervullen.

“Een Tiny Forest® is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Dit bos is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Kinderen leren in het buitenlokaal over de Nederlandse natuur en buurtbewoners ontmoeten elkaar op een prettige en gezonde plek.”

   

Tiny Forest/Wolfsbosje bij aanvang en in april 2021

Verder lezen:

  • Artikeltje in Stenen Bank nr. 2, juni 2021: Het Wolfsbosje in de lente : 600 inheemse bomen en struiken , door Anneke Kolman, Thea Ellenbroek en Jeannette van Mierlo
  • Interview met Peter Engelhard van het IVN over Tiny Forest het Wolfsbosje in  ……..   ( verschijnt binnenkort)

Voortrekkers:
Mieke Welschen
Thea Aarts
Jeannette van Mierlo

Contactpersoon:
Thea Aarts:
theaaarts@hotmail.com