Werkgroep Groen Hees

Even voorstellen ... de leden van de werkgroep Groen Hees

Ab Verheul

Ik ben Ab Verheul en ik ben actief in de Werkgroep Groen Hees vanaf 2008. Ik woon in de Bredestraat met mijn vrouw Hilda. Mijn vier kinderen zijn opgegroeid in de wijk en hier ook naar school gegaan. Ik vind het belangrijk dat een buurt als Hees  -zo dicht gelegen bij drukke verkeersaders en een zeer groot industrieterrein-  zich sterk maakt voor een goed leefklimaat en het behoud van de open en groene ruimten in Hees. De werkgroep richt zich niet alleen op het tegengaan van versnippering van groen maar ook op de versterking ervan. Dit is een belang van heel Nijmegen-west.


Arie Kooy

Ik ben Arie Kooy. Ik woon al ruim vijftig jaar in de Bredestraat. Voorheen met mijn vrouw Corrie en onze drie dochters. Helaas is Corrie in 2018 overleden. Op de plek waar het huidige voedselbos staat, hadden wij vroeger kwekerij Novio.

Sinds 2003 ben ik lid van Wegroep Groen Hees. Ons streven is steeds geweest zo veel mogelijk het groene karakter van Hees te bewaren. Dat valt niet altijd mee door veranderlijke gemeentelijke plannen. Soms doen we stappen terug en soms ook vooruit. Maar ik probeer positief en groen te blijven denken.


Cor van der Donk

Mijn naam is Cor Van der Donk en sinds 2000 lid van de Werkgroep Groen Hees. Samen met Marijke woonde ik eerst vier jaar in Hatert, vier jaar in de Wulpstraat (waar onze dochter Lin geboren is), elf jaar in de Meloenstraat en sinds 1996 met veel plezier in de Kometenstraat. Inmiddels echte Hesenaren dus. Na 24 jaar (speciaal) onderwijs werk ik sinds 2000 vanuit mijn eigen praktijk Schola. Ik heb een master in Begeleidingskunde en werk als geregistreerd supervisor, coach, intervisor en teambegeleider.

In de werkgroep richt ik mij voornamelijk op een combinatie van mooi en duurzaam met betrekking tot groen en schrijf voor De Stenen Bank de column Vijf(tig) tinten groen. Deze naam zal wellicht moeten veranderen omdat het aantal werkgroepsleden is gegroeid!


Thea Aarts

Ik ben Thea Aarts en woon met mijn man Lex sinds 1997 aan de rand van Hees, in de Bosduifstraat.
‘Groen’ ging me altijd al aan het hart, maar nu de natuur zo onder druk staat des te meer, vooral vanwege onze kinderen en kleinkinderen. Dus toen ik op het Dorpsfeest van Hees op een smal strookje papier een uitnodiging las om te komen helpen met het aanplanten van een Tiny Forest in de wijk, was ik direct enthousiast. Zo kwam ik terecht bij de Werkgroep Groen Hees.
Ik voel me vooral betrokken bij het ontwikkelen van het hele gebied van Park West, het Tiny Forest en het Voedselbos en probeer daar een bijdrage aan te leveren.


Mieke Welschen

Ik ben Mieke Welschen, samen met Arie het oudste en langst zittend werkgroep lid. Mijn activiteiten in de werkgroep waren en zijn vooral politiek van aard, en betreffen het (behoud van) groen in Hees en dan vooral de bredere inbedding van groen in onze leefomgeving en dus in gemeentelijke beleidsontwikkelingen op terrein van ruimtelijke ordening.

Ik woon al vanaf 1976 in Hees, eerst jaren met mijn man en twee zoons aan de Wolfskuilseweg, nu op mezelf aan het Jan Brinkhoffplantsoen. Onze leefomgeving, het behoud van 'natuur' in het dorp Hees en de gezondheid van de inwoners is topprioriteit voor mij!

 


Neeltje Schamp

Mijn naam is Neeltje Schamp. Mijn wortels liggen in deze wijk. Mijn overgrootopa en overgrootoma hadden in de Schependomlaan een melkbedrijfje. Helaas staat hun schattige boerderij er niet meer. Ik hoop via de werkgroep Groen de mooie historische plekjes in Hees te behouden. Mijns inziens staat het dorpse karakter onder druk. Daarnaast wil ik mijn kinderen in een schone, groene omgeving grootbrengen. Ik ben een groot natuurliefhebber en ben ervan overtuigd dat juist in een stad ruimte moet zijn voor flora en fauna. Natuur, rust en ruimte maken de mens gelukkig!


Toine van Gaal

Mijn naam is Toine van Gaal. Begin 2019 besloten mijn vrouw en ik toe te treden tot de werkgroep Groen Hees. De aanleiding was het zorgwekkende gerucht over de mogelijke bouw van een grote Coop op de plek van het huidige zwembad West. Wij wonen nu vijf jaar in de Kometenstraat. Sinds 2005 heb ik op diverse plekken in of direct rondom Hees gewoond en in die tijd ben ik enorm gehecht geraakt aan onze prachtige wijk. Ik wil voorkomen dat Hees verandert in een volgebouwde stadswijk, zodat mijn kinderen kunnen opgroeien in een veilige, rustige en groene omgeving.

 


Frank Nass

Hallo, mijn naam is Frank Nass en ik woon samen met mijn vrouw Bianca vanaf 1988 in Hees. Onze 2 zonen zijn hier geboren en getogen.
Wij komen beiden uit Nijmegen, mijn vrouw uit Neerbosch en ik uit Oost maar het dorpse karakter, de ruimte en het groen van Hees waren aanleiding ons in deze buurt te settelen.

Ik ben mijn hele leven al bezig geweest met alles wat groeit en bloeit en nadat ik in 2016 met bijen ben begonnen kwam ik steeds meer te weten over planten en bomen die voor hen van belang zijn. Vanuit mijn groeiende interesse heb ik mij vorig jaar aangemeld voor de plantersdagen en ben zo ook de Werkgroep Groen ingerold.

 


Jeannette van Mierlo

Mijn naam is Jeannette van Mierlo en ik woon in Hees sinds 1993, aanvankelijk in de Fl. Nightingalestraat, vanaf 2000 op de Schependomlaan, met veel plezier. Zo’n tien jaar geleden zat ik ook al in de Groengroep, ben vervolgens in het bestuur van de VDH gestapt, alwaar ik het secretariaat gedaan heb. Omdat ik toch steeds met Groen bezig bleef, zowel bij het voedselbos, als met het Tiny forest in Park west, ben ik nu weer terug op mijn oude stek en wil graag aan de slag in de werkgroep Groen. Vanuit mijn biologen achtergrond én mijn voortdurende interesse in de natuur wil ik graag het groen in de wijk zoveel mogelijk behouden en voor de bewoners aantrekkelijk maken.
Groen moet je doen!

 


Toon Snelder

Mijn naam is Toon Snelder en woon nu 4 jaar in Hees aan de Korte Bredestraat samen met Marie-José Metz. Hiervoor woonde ik 24 jaar op het platteland van Drenthe. Ik vind Hees een prachtige groene wijk en wil me graag inzetten voor behoud en versterking van de soortenrijkdom van planten- en dieren. Sinds een jaar of drie ben ik deelnemer van de Werkgroep Groen Hees. Ik werk mee in het voedselbos en op andere plekken met als doel de wijk steeds wat groener te maken. En ik nodig u van harte uit om uw ‘groene’ ideeën met mij of andere leden van de werkgroep te delen.

 

 


Anneke Kolman

Anneke Kolman is mijn naam en ik woon sinds 2000 in de Korte Bredestraat in Hees. Sinds een aantal jaren werk ik als vrijwilliger bij de VDH en de laatste jaren met name bij het Tiny Forest en de eco-ruïne. In november 2019 is het Wolfsbosje aangeplant aan de Wolfkuilseweg en zo’n minibosje stimuleert de biodiversiteit, vergroot de waterbergingscapaciteit, verbetert de luchtkwaliteit en gaat hittestress tegen! Iets verder aan de Wolfkuilseweg richting Energieweg wordt gewerkt aan de eco-ruïne: sjouwen en bouwen met stenen van de actie Steenbreek en tussen die stenen komen planten en dieren zomaar vanzelf en ook aangeplant!
En natuurlijk hou ik van groen, van planten, bomen, van al wat groeit en bloeit en ook van wat er aan dieren in dat groen leeft! Maar ik heb er niet echt verstand van! Gelukkig zit er volop kennis en deskundigheid op het gebied van natuur en biodiversiteit bij de andere leden van de Werkgroep; daar kan ik nog genoeg van leren en ondertussen toch mijn steentje bijdragen.