De natuurwaarnemersgroep Hees is begonnen in 2021 en bestaat uit wijkbewoners die in meer of
mindere mate als hobby bezig waren met het doen van natuurwaarnemingen binnen en buiten de
wijk. Deze werden gemeld via het landelijke platform Waarneming.nl. Toine van Gaal, een van de waarnemers, is bovendien al enkele jaren actief als vrijwilliger voor RAVON en monitorde daarom de poelen in Park West (met name de amfibieën).

Min of meer toevallige ontmoeting

De groepsleden hebben elkaar aanvankelijk min of meer toevallig in het veld
ontmoet en zijn later via rondvragen in de buurt met andere waarnemers in contact gekomen. Via
een appgroep houden zij contact en zo nu en dan spreken ze in wisselende samenstellingen met elkaar af. Bijgevoegd rapport is het resultaat van hun enthousiaste werkzaamheden. Rapport

De Gelderlander heeft ook aandacht aan deze actie besteed. Artikel