Nieuwsbrief LeefOmgeving

 

Werkgroep LeefOmgeving

De werkgroep wil u graag op de hoogte houden van de zaken die op dit moment spelen in Hees.

 

 

2015-11-12 Nieuwsbrief 2015/01
Ruimtelijke ordening:
Een zienswijze is ingediend tegen de omgevingsaanvrage m.b.t. de oude Smederij in de Schependomlaan (nr. 61-63). Dit is geschied in overleg met buurtbewoners.
De gemeente heeft een informatieavond belegd waarop zij bewoners heeft geïnformeerd over het concept bestemmingsplan Oud West. De indruk van ons is dat het geen gevolgen heeft voor het deel dat in Hees is gelegen.

Milieu:

Samen met de wijkverenigingen Waterkwartier en Weurt is een notitie voorbereid om te komen tot een flexibel, permanent en pro-actief milieubeleid. De insteek is om in een direct overleg met alle betrokkenen te verkennen wat de vraag en/of het probleem is, hiervoor oplossingen te bedenken en dan pas deze te toetsen aan de wettelijke regels en normen. De notitie staat op de agenda van Kronenburger Forum van 19 nov. Leden van het Forum zijn de gemeenten Nijmegen en Beuningen, de Provincie de Bedrijfsvereniging Kanaalhavens en de wijkverenigingen in West.

Visie:

De werkgroepen Groen en Leefomgeving gaan met elkaar in gesprek om te komen tot een ‘toekomstvisie’ op Hees. Waar willen we welke ontwikkelingen initiëren en stimuleren. Daarvoor moeten we zicht krijgen op de verwachtingen van de bewoners. U gaat hier dus meer van horen en mee te maken krijgen.

Draagvlak:

Op onze oproep om u te melden als lid, adviseur, deskundige of kontaktpersoon in een straat, hebben we geen reacties ontvangen. We blijven het u vragen. Wilt u meer weten of meedoen? Neem contact op: dekanterjan@gmail.com.

Namens de werkgroep LO, jan de kanter