Sociaal Netwerk

Werkgroep Ontwikkeling Sociaal Netwerk Hees

We willen een sociale wijk zijn waar mensen contact met elkaar hebben en elkaar steunen waar mogelijk.

Het bevorderen van de sociale cohesie kan op verschillende manieren.

De werkgroep zoekt mensen die in een wijkdeel of straat de rol van buurtspil op zich willen nemen en samen met ons op zoek gaan naar manieren om genoemde sociale cohesie te bevorderen. Er is in afgelopen jaar een lijst gemaakt met alle instanties en particulieren die zich bezig houden met sociale activiteiten. Een handig hulpmiddel bij verwijzing van buurtbewoners naar deze instanties.

Sociaal Netwerk Hees

Overige werkgroepen