Sociaal Netwerk

Werkgroep Ontwikkeling Sociaal Netwerk Hees

De Vereniging Dorpsbelang Hees heeft zich een aantal taken gesteld van behoud van dorpskarakter tot leefbare groene wijk. Daar is in 2017 nog een taak aan toegevoegd. We willen ook een sociale wijk zijn waar mensen contact met elkaar hebben en elkaar steunen waar mogelijk.

Het bevorderen van de sociale cohesie kan op verschillende manieren.

Een nieuwe werkgroep zoekt mensen die in een wijkdeel of straat de rol van buurtspil op zich willen nemen en samen met ons op zoek gaan naar manieren om genoemde sociale cohesie te bevorderen. Er is in afgelopen jaar een lijst gemaakt met alle instanties en particulieren die zich bezig houden met sociale activiteiten. Een handig hulpmiddel bij verwijzing van buurtbewoners naar deze instanties.

Sociaal Netwerk Hees

Overige werkgroepen