Werkgroep Groen Hees

Taken en activiteiten

De werkgroep Groen Hees draagt in samenspraak met bewoners bij in de ontwikkeling en totstandkoming van diverse groenprojecten zoals Park West. De werkzaamheden bestaan voor een deel uit het voeren van overleg met de gemeente over ontwikkeling, bescherming en beheer van het groen. Bovendien verrichten leden van de werkgroep als het nodig is ook taken bij het onderhoud en beheer van het groen in park West en het Voedselbos. Regelmatig houdt een lid van de werkgroep samen met twee andere buurtbewoners Park-West vrij van zwerfafval. Samen met enkele andere vrijwilligers wordt ook het Voedselbos aandacht gegeven.

Oproep aan bewoners van Hees: geef door wat u ziet dat zorg en aandacht nodig heeft in verband met groene zaken in onze wijk. Als u mee wilt doen of interesse hebt om een taak uit te voeren. Meldt u bij een van de werkgroepleden aan.

Benieuwd wie dat zijn?  De werkgroep van Groen Hees stellen zich voor en lichten toe waarom ze zich inzetten voor de buurt!

Plan verrijking Park-West

Werkgroep:

Ab Verheul (voorzitter)
abverheul@outlook.com
Cor van der Donk
corvanderdonk@schola.nu
Arie Kooi
Floortje Strijbis
Frank Nass
Kees Eekhout
Mieke Welschen
Neeltje Schamp
Theo Aarts
Toine van Gaal

Correspondentieadres
Schependomlaan 120
6543 XZ Nijmegen

Overige werkgroepen