Groen achter De Beuken

De focusgroep is opgeheven.

Deze groep richtte zich op het behoud van het groen op het perceel achter villa De Beuken aan de Kerkstraat, dat samenhangt met het zwembadterrein en de tuin van het Jozefklooster. Het groen op dit perceel was voorheen onderdeel van landgoed Andelshof (zie ook de bijdrage van de focusgroep Toekomst zwembadterrein West in deze uitgave). De focusgroep had als doel het dorpse en groene karakter van dit deel in Hees te bewaken en heeft de gemeente verzocht met een integrale visie op de ontwikkeling van Andelshof te komen. De gemeente heeft de plannen van de ontwikkelaar, CPO Toekomstmuziek, gesteund en een vergunning verleend voor het bouwen van het appartementencomplex achter de villa. Tegen de wijziging van het bestemmingsplan is onder andere door de vereniging en de focusgroep beroep aangetekend bij de Raad van State. Deze procedure loopt nog steeds. Inmiddels heeft de gemeente Nijmegen ook reeds de bouwvergunning verleend. In 2011 heeft de Raad van State in een vergelijkbare zaak aangegeven dat een bouwvergunning geldig blijft, ook als er een beroepszaak loopt tegen een wijziging van een bestemmingsplan. Op basis van die uitspraak heeft het bestuur besloten zich als terug te trekken uit de beroepsprocedure bij de Raad van State. Hiermee heft ook de focusgroep zichzelf op. Individuele leden van de voormalige focusgroep kunnen hun bezwaren tegen de bebouwing bij de Raad van State toelichten. De Raad van State is inmiddels geïnformeerd over de terugtrekking van de vereniging in de procedure. (Bron: Stenen Bank 04-2023)

Lees ook:
reactie gepresenteerde plannen inloopavond 11 okt CPO toekomstmuziek 191221 (2) (19 december 2021)

Zienswijze Groen achter de Beuken 20220403

Contact
Wil je meer informatie of contact opnemen? Mail naar: wilbert.swart@gmail.com

Geen bericht gevonden