Snelfietsroute – start 4 november

Actueel, Geen categorie

deel van de snelfietsrouteDe aanleg van de snelfietsroute op Schependomlaan/Korte Bredestraat start binnenkort. Hieronder de informatie (inclusief tekeningen) die tot nu bekend is bij de redactie (30-10-2019).

Planning

De werkzaamheden starten op 4 november 2019.

De aanleg gebeurt in drie fases:

 • Fase 1: hoek Kerkstraat tot Korte Bredestraat tot halverwege de Petruskerk
 • Fase 2: Petruskerk tot aan de Wolfkuilseweg
 • Fase 3: Wolfkuilseweg tot de kruising bij de Dikkeboomweg.

Tijdens deze werkzaamheden blijft een van de twee ingangen naar het kerkplein geopend. Tijdens de kerstvakantie liggen de werkzaamheden stil. De verwachting is dat fase 1 zeker dit jaar wordt afgerond. De rest van de planning wordt afgestemd op het ‘gelijktijdig’ uitvoeren van werkzaamheden zoals het vervangen van gasleidingen en bekabeling. Op deze manier ligt de weg zo kort mogelijk open.
Op het moment zijn in de Schependomlaan de werkzaamheden aan de gasleiding al begonnen.

Tekeningen

Aan de hand van de laatste bijeenkomst op 26 september met de Gemeente Nijmegen en de aanwonenden zijn de tekeningen aangepast. De grootste wijziging is dat er op de Schependomlaan in plaats van aan een kant, aan beide zijde trottoir blijft. Dit was een wens van vele bewoners. Door het trottoir wat smaller te maken is er voldoende ruimte voor groen.

Op de bijeenkomst is aangegeven dat de aannemer iedere donderdag aanwezig is op de bouw om vragen te beantwoorden die betrekking hebben op kleine onderdelen (bijvoorbeeld: Hoe zit het bij mijn oprit?).

Hieronder vind u, met dank aan de gemeente, de laatste versie van de tekeningen (pdf).

Kom steunen!- 2 okt. bij de gemeenteraad

Van het Bestuur

Beste buurtgenoten,

We hebben u nodig!  Al lange tijd wordt er gewerkt aan de toekomstvisie voor het Industrieterrein Nijmegen-West. Dat terrein zo dicht bovenop Hees. Vereniging Dorpsbelang is bij het overleg hierover betrokken. Maar onze inspraak wordt steeds aan de kant geschoven. We hebben daarom officieel onze deelname aan het overleg opgeschort. Wij stellen deze kwestie nu aan de orde in de gemeenteraad.

Op 2 oktober bespreekt de gemeenteraad onze klachten. Raadsleden moeten merken dat bewoners er wel toe doen bij belangrijke onderwerpen zoals het Industrieterrein Nijmegen-West. Daar doen onze vertegenwoordigers hun best voor, maar zij kunnen uw steun gebruiken.
U kunt die steun bieden door aanwezig te zijn op 2 oktober.

Tijd: 21:15u
Locatie: Gemeentehuis, Traianuskamer
AgendaZie website gemeente

Kom en laat zien dat bewoners niet zomaar aan de kant geschoven kunnen worden!

De geschiedenis van deze kwestie
De gemeente wil al lang een toekomstvisie formuleren op het Industrieterrein Nijmegen-West. Dat terrein zo dicht boven op Hees. In het overleg hierover met bedrijven, gemeenten en is worden de belangen van bewoners van Hees, Waterkwartier en Weurt ingebracht door vier vertegenwoordigers van bewoners. Namens Hees neemt Ton van Seters deel aan dit overleg in het Kronenburg Forum. De inspraak van onze vertegenwoordigers wordt niet serieus genomen. Twee punten zijn van belang:

 1. De gemeente wil deze gebiedsvisie buiten de gemeenteraad om vaststellen. Dit is tegen de afspraak die hierover eerder is gemaakt. Ondanks argumenten van bewoners weigert het College van B&W de eerdere afspraak na te komen.
 2. In juni 2018 zijn belangrijke aanbevelingen opgesteld voor de toekomstvisie op het industrieterrein. Deze aanbevelingen werden gedeeld door zowel bewoners als bedrijven. Die twee partijen waren het eens (!).  Maar de gemeente weigert die belangrijke aanbevelingen op te nemen in de gebiedsvisie. Gesprekken van onze vertegenwoordigers met wethouder Vergunst hierover leken hoopvol maar uiteindelijk worden deze punten aan de kant geschoven.

De conclusie is onontkoombaar: De belangen van bewoners worden achtergesteld en inspraak vanuit bewoners wordt weggeschoven.

We zijn het nu zat. We kunnen er niet meer op vertrouwen dat de stem van bewoners door ambtenaren en wethouder ooit serieus wordt genomen (denk aan huidige en toekomstige verkeerskwesties, of de mogelijke komst van een supermarkt op terrein van het zwembad).
We hebben daarom officieel het overleg opgeschort totdat de gemeente haar afspraken nakomt. Deze kwestie komt nu aan de orde in de gemeenteraad.Op 2 oktober spreken de vertegenwoordigers van Hees, Weurt en Waterkwartier met de gemeenteraad over de klacht vanuit bewoners.

Komt allen! iets over 21 uur in het gemeentehuis

Verder gaan de vertegenwoordigers van de bewoners ook nog proberen om tijdens de inspraakronde (18:00 – 19:00 uur gebr. Van Lymborgkamer) aan de raad een toelichting te
geven op de laatste ontwikkelingen.
Verder praten over bewonersparticipatie op de bewonersavond
We nodigen iedereen van harte uit voor de bewonersavond op 10 oktober met als thema bewonersparticipatie. De avond wordt gehouden in het wijkcentrum De Heseweide op het Danielsplein. Vanaf 19.45 staat de koffie klaar.
Met vriendelijke groet,
Bestuur Vereniging Dorpsbelang Hees
– Marjon Otten (voorzitter)
– Ton Ellenbroek (penningmeester)
– Jeanet van Mierlo (secretaris)
– Roel van Tiel
– Michiel de Wit
– Ab Verheul

Informatieavond Snelfietsroute

Werkgroep Leefomgeving

Donderdag is er een informatieavond van de Gemeente Nijmegen over de aan te leggen snelfietsroute op de Schependomlaan / Korte Bredestraat.

De bijeenkomst is 26 september om 19:00 uur in Wijkcentrum Titus Brandsma,
Tweede Oude Heselaan 386, Nijmegen.

Voorafgaand aan deze avond is er gesproken met een vertegenwoordiging van bewoners. In het ontwerp is rekening gehouden met een passende asfaltconstructie waarbij de bomen behouden blijven. Op de avond presenteert de gemeente het ontwerp en geeft de aannemer een toelichting op de werkzaamheden en de planning.

Vragen? Neem contact op met Mohamed Hamidi (projectleider) via email m2.hamidi@nijmegen.nl of 06-11332140.

 

 

VDH dient officiële klacht in over pad bij Helicon

Van het Bestuur

De gemeente heeft Helicon een vergunning verleend om een opening aan de achterzijde van haar terrein te creëren. Deze uitgang komt uit in het hondenlosloopterrein in Park-West. Op het terrein van Helicon is een ‘toegangspoort’ gebouwd in stijl met de voorkant van het opleidingsbedrijf.

Het bestuur van de Vereniging Dorpsbelang Hees heeft een officiële klacht ingediend bij het college van B&W.

‘De gemeente verleent vergunning aan opleidingsbedrijf Helicon voor het bouwen van een opening van haar terrein aan de achterzijde en het bouwen van een bouwwerk bij die opening opdat er een toegang wordt gecreëerd tot in Park-West. Hierbij is geen overleg gevoerd met bewoners en gebruikers van het park.’

Lees de gehele brief: Klacht aan College BW. toegangspad Helicon.

Nieuwe site VDH

Geen categorie

Nieuwe site VDH

De Vereniging Dorpsbelang Hees heeft een nieuwe site!!!
Alle informatie over de vereniging, haar doelen, haar werkgroepen en activiteiten zijn hier te vinden. Mocht u vragen of opmerkingen hebben over de site, dan horen we die graag via het contactformulier.

Deze site is ontworpen en gebouwd door:
Simone Weijs (Vormweijs), Michiel Wolf (MW:ontwerp).
Coördinatie vanuit het bestuur: Tony Schouten

Contentbeheer:
Ton Geurts (Bridge Media)
Fiona van Deventer

Succesvolle kunstroute

Werkgroep Cultuur

Succesvolle kunstroute

In het weekend van 13 en 14 april 2019 vond de eerste kunstroute door Hees plaats.

Na de druk bezochte opening in de Petruskerk ging er meteen een groep op pad. Kunst kijken in de buurt. Overige geïnteresseerden liepen in het weekend in eigen tempo de buurt door. Groepjes met de catalogus, inclusief route, in de handen zorgde voor een levendig straatbeeld.

twee bezoekers in de folli in de Kerkstraat
Organische folli

Er was genoeg variatie in de aangeboden kunst. Schilderijen, beelden, architectuur, muziek en een organisch gebouwde folli. Voor ieder wat wils, en wat gebeurt er dan toch veel in onze buurt.

Natuurlijk dank aan allen die hun werk getoond hebben, de organisatie en de artiesten.

En voor degene die nog meer kunst willen opsnuiven. Op de fietsroute van Hammes en Hontem vind u werken van de hand van deze beide Hesenaren.

Snelfietsroute Hees

Van het Bestuur

Snelfietsroute Korte Bredestraat – Schependomlaan

De snelfietsroute van de Kerkstraat wordt doorgetrokken. Hij loopt naar de Korte Bredestraat, gaat langs de Petruskerk de bocht om en loopt via de Schependomlaan tot aan de kruising bij de Dikke Boomweg.

Op de eerste voorlichtingsavond, waar aanwonenden voor uitgenodigd waren, zijn de voorlopige plannen gepresenteerd. Naar aanleiding van de inbreng van buurtbewoners en regelgeving vanuit de Gemeente Nijmegen worden de plannen aanpast. Rond april is er een tweede voorlichtingsavond.

Enkele punten die benoemd zijn:

 • De weg wordt 4 meter breed met aan weerszijde 30 cm klinkers
 • De weg krijgt een diep rode kleur
 • Het wordt een sobere weg, zoals het vroeger ook was
 • Op sommige delen komt aan een zijde stoep, met aan de andere kant meer groen
 • Parkeerplaatsen liggen parallel aan de weg, zoals voorgeschreven bij een snelfietsroute
 • In de bocht bij de Petruskerk komt een verwijzing naar de oude tramlijn
 • De wegen die op de snelfietsroute uitkomen krijgen een verhoogde drempel zodat duidelijk is dat zij voorrang moeten verlenen aan de ‘rode snelfietsweg’

Kunstfietsroute

Werkgroep Cultuur

Spaarpot Charles HammesFietsroute Hammes en Van Hontem

Fietsen langs de werken van kunstenaar Charles Hammes (1915-1991) en architect Paul van Hontem.

De route van ruim 18 kilometer voert u langs de vaak verborgen kunstwerken  van de Hesenaren Charles Hammes en de ontwerpen  van Paul van Hontem.

In de tekst is het Station Nijmegen het begin- en eindpunt. De route loopt rond en kan overal aanvangen. Begint u in Hees dan start u bij punt B in de route.  Houd rekening met twee fietstrappen die van en naar de waalbruggen voeren. U kunt de route printen of gebruik de app van Wikiloc met meer foto’s en beschrijving.


De route

Werken van Charles Hammes zijn aangeven als Ham-punt. Paul van Hontem’s werk als Hon-punt.

 1. Start: Centraal Station Nijmegen; Stationstoren (Ham01);
  Stationstunnel; Tweede Oude Heselaan; Prinsenlaan; Bredestraat; Bredestraat 156 (Ham02); Korte Bredestraat 95 (Hon02);
  Kerkstraat; Kerkstraat 3 (Hon3); Kerkstraat 38 (Hon01);
 2. Danielspad; Jacob van Campenstraat; Keldermanstraat; poort Pieterpostplein; Wijk Heseveld (Hon04);
  Paul Krugerstraat; Dennenstraat omhoog; drukke Graafseweg oversteken; Flemminghstraat; Hatertseveldweg; loopviaduct over het spoor; Muntweg, Riekstraat, Zichtstraat; Smits transformatoren terrein aan de Groenestraat (Ham03);
  Groenestraat;
 3. Willemsweg; Graafseweg (over viaduct); Graafsedwarsstraat; Castellestraat; Trompstraat; Woningbouwcomplex (Hon05);
  Dr. Jan Berendsstraat; Woningbouwcomplex Van de Kempstraat,Van de Venne/Van de Sluisterrein (Hon06);
  Dr. Jan Berendsstraat; Sint Annastraat, Archipelstraat; Balistraat; Borneostraat; Sumatrastraat; Groesbeekseweg;
 4. Fort Kijk In De Potstraat; Julianapark; Vierdaagsebank (Ham04);
  Coehoornstraat; Groesbeekseweg; Limosterrein; Voormalige Krayenhoffkazerne (Hon07);
  Molenveldlaan 2tm 8 (Hon08);
  Limoslaan 4/6 (voorm portierswoning) (Hon09);
  Limoslaan 12/16 (Hon10);
  Wachterslaan; Limoslaan;
 5. Van ’t Sandstraat; Daalseweg; Daalseweg 262,Theater/Badhuis (Hon11);
  Prins Hendrikstraat; Hertogstraat; Hertogplein; Klein Marienburg; boven de ingang Sushirestaurant (Ham05);
  spaarvarkentje aan de Spaarpot (Ham06);
  Arsenaalplein; (hier lopen met de fiets); Arsenaal met doorgang (Hon12);
  Koningsplein; Broerstraat; Grote Markt (restaurants); Grote straat; Platemakersstraat, Snijderstraat; Ridderstraat; Sint Antoiusplaats; Huize Bethlehem op nr.10 (Hon13);
  Ridderstraat; Linderberg centrum (Hon14);
  Hoogstraatje; Kelfkensbos, Sint Jorisstraat, Traianusplein; Traianusbeeld (Ham07);
  Waalbrug over; helling Oosterhoutsedijk; stadsvilla’s op nr. 51 (Hom15/16/17));
 6. Trap naar Spoorbrug (snelbinder); trap af Waalkade (eventueel doorfietsen naar station); woningbouw Blok 26: Waalkade/ Rode Toren, Nieuwe Markt Oude Haven/ Kromme Elleboog (Hon18);
  Joris Ivensplein; Kronenburgersingel; Stieltjesstraat; Station.