Laden Evenementen

« Alle Evenementen

 • Dit event is voorbij.

Ledenvergadering

17 april | 19:30-23:00

Algemene VDH-Ledenvergadering 17 april 2019

 

Beste leden,

Hierbij nodigen we  u van harte uit voor de Algemene leden vergadering van de Vereniging Dorpsbelang Hees op woensdag 17 april 2019 in de Petruskerk.

Aanvang: 20.00 uur  (Kerk open vanaf 19.30 uur)
Afsluiting: ca. 21.30 uur

Aansluitend is er gelegenheid om nog even na te praten.

Tijdens deze vergadering zullen het  bestuur en de werkgroepen middels een presentatie terug kijken op de activiteiten van afgelopen jaar. Tevens leggen we u de verantwoording voor van de uitgaven van het afgelopen jaar.  We zullen u ook informeren over onze plannen voor het komende jaar en gaan hierover graag met u in gesprek.

Een belangrijk onderdeel van de vergadering is de verkiezing van het bestuur.  Tony Schouten en Ada de Groot zullen aftreden en zijn niet herkiesbaar. Er hebben zich drie kandidaten voor een bestuursfunctie aangemeld. Ab Verheul (hij draait al een jaar mee als aspirant bestuurslid), Michiel de Wit en Roel van Tiel.  Mocht u zich nog kandidaat willen stellen dan kunt u dit kenbaar maken tot uiterlijk 10 april bij het secretariaat van de VDH:  secretariaat@dorpsbelanghees.nl, tel. 06 20720262.

Het vergaderverslag van de vorige ledenvergadering, het financieel jaarverslag 2018 en de conceptbegroting 2019 kunt u vanaf 12 april opvragen bij het secretariaat: secretariaat@dorpsbelanghees.nl. De stukken liggen ook ter inzage op de ALV.

We hopen u 17 april bij de vergadering te kunnen verwelkomen.

Vriendelijke groet namens het bestuur van de VDH,

Marjon Otten, voorzitter                                                            25 maart 2019

 

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Goedkeuring Verslag Algemene Ledenvergadering van 18 april 2018
 4. Jaarverslag bestuur en werkgroepen over 2018
 5. Jaarverslag van de penningmeester
 6. Verslag kascommissie
 7. Benoeming nieuwe kascommissie 2019
 8. Samenstelling bestuur
  Het bestuur stelt voor om Ab Verheul, Michiel de Wit en Roel van Tiel te benoemen als bestuurslid van de VDH.
 9. Toelichting beleid en plannen 2019
 10. Conceptbegroting 2019
 11. Rondvraag

Gegevens

Datum:
17 april
Tijd:
19:30-23:00
Evenement Categorieën:
,