22-september 2021

Protest ‘VerLICHT ons van de Stinkfabriek’ werpt zijn vruchten af!

Waxinelichtjes
Foto: E. Bus

Het protest van buurtbewoners (Hees, Nijmegen-West, Weurt) was zeer succesvol te noemen. De politie schat de opkomst op zo’n 300 personen. Woensdagavond, vlak voor de raadsvergadering staken de aanwezigen waxinelichtjes aan. Ze wilden gezien worden door de Nijmeegse politiek en dat de politiek achter hen gaat staan. En het is gelukt!!

Tijdens de raadsvergadering zijn ALLE moties geheel aangenomen! CDA, D66 en VVD meestal tegen, de rest allemaal voor.

 

Niet OF maar HOE

Blij met de uitkomst. Een belangrijke horde is vanavond genomen, vanaf nu is het niet meer de vraag OF het terrein schoner moet, maar hoe, en in welk tempo. Plus dat alle uitstoters daadwerkelijk aan de pijp moeten gaan meten wat ze uitstoten, op eigen kosten. Ook de uitspraak: ‘sterfhuisconstructie voor APN geeft duidelijk aan wat de toekomst voor APN in Nijmegen is, namelijk geen’.
Roel van Tiel: “Al met al een grote overwinning voor de inwoners van Nijmegen-West en Weurt. We zijn er nog lang niet, dit kan nog jaren duren, maar vanavond is de lijn wel getrokken en dat is pure winst.”

 

Moties aangenomen …

protest
Foto: E. Bus

Alle moties zijn volledig  aangenomen. Dit betekent:

  • Er komt in november compleet overzicht van alle maatregelen die de gemeente heeft om de APN aan te pakken. Dit wordt dan tegelijk met de actualisatie van het meetplan besproken.
  • Men gaat alle juridische middelen inzetten, dus zodra meting twee en drie op tafel liggen en die zouden de norm ook overschrijden, is het sowieso exit.
  • ‘Naftaleen’ wordt toegevoegd aan het meet plan.
  • APN dient te zorgen voor volcontinu meet apparatuur aan de pijp op eigen kosten.
  • Eenzelfde constructie wordt opgenomen in het meetplan voor alle vervuilende processen binnen de gemeente grenzen.
  • Voor APN worden geen verruiming van productie of vergunningen meer toegestaan.
  • Er gaat onderzocht worden welke mogelijkheden Oostkanaalhavens biedt voor transformatie gericht op de afbouw van zware industrie op zo’n kort mogelijke termijn, uiterlijk 2030.
  • Er komt een exit plan voor industrie met ‘substantieel negatief effect op het leefmilieu’.
  • Tot slot gaat men bij het rijk aandringen op aanpassing in de wetgeving waardoor bewijslast voor schoon produceren en kosten voor toezicht voortaan bij de bedrijven zelf komt te liggen.
Foto: F. Bus
Foto: F. Bus