In memoriam, Marga Jacobs

Ons bereikte het droevige bericht dat op 15 mei jongstleden Marga Jacobs is overleden. Doordat ze jarenlang streed voor een gezonder milieu en een betere leefomgeving, heeft zij veel betekend voor Hees en voor de VDH.