Mieke Simons-Welschen (71)
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Op vrijdag 24 april 2020 ontving Mevrouw Simons-Welschen een lintje. Ze kreeg het lintje omdat ze als GroenLinks-raadslid een verbindende persoon tussen alle partijen (college en oppositie) was. Haar speerpunten waren burgerparticipatie en cultuur.

In de wijk Hees zet zij zich al jarenlang in voor verbetering van het leefklimaat, onlangs heeft dit succes opgeleverd met de geluidsreductie van het verkeer op de Energieweg. Ook zette zij zich in voor het Groen in de wijk: Park West, park Lugtigheid, het Voedselbos en reorganisatie van de volkstuinvereniging Het Achterveld. Culturele activiteiten worden evenmin vergeten – midzomernachtconcert, dorpsfeest, ommetje Hees. Bestuurlijk is zij actief bij de Vrijwilligerscentrale, het OBG en de raad van commissarissen Sportfondsen Nijmegen.