Coronanieuws van bestuur VDH

Van het Bestuur

Coronanieuws van bestuur VDH

De maatregelen als gevolg van het coronavirus heeft ook gevolgen voor diverse activiteiten van onze vereniging. Helaas vervallen onderstaande activiteiten, maar we hopen u natuurlijk zodra de omstandigheden het weer toestaan u in goede gezondheid te zien.

Algemene ledenvergadering
Als gevolg van de maatregelen van de overheid gaat de Algemene Ledenvergadering (ALV) dit jaar niet door. Een vergadering organiseren voor 600 leden, met in achtneming van 1,5 m afstand, is niet alleen niet toegestaan, maar ook fysiek onmogelijk. Op 16 mei is een brief naar alle leden van de VDH gestuurd waarin de financiële verantwoording 2019 en de begroting voor 2020 zijn opgenomen.

Het Midzomernacht muziekfestival 2020
Op 20 juni zou het feestelijke Midzomernacht muziekfestival plaatsvinden. Helaas vervalt deze activiteit.

Bouwdorp
Bij de maand augustus hoort het geklop van hamers gemengd met vrolijke kindergeluiden het park te vullen tijdens het bouwdorp. In verband met de coronamaatregelen is ervoor gekozen om het bouwdorp dit jaar niet door te laten gaan.

Het bestuur hoopt dat deze activiteiten in 2021 wel weer door kunnen gaan.

Lintje voor buurtgenoot

Geen categorie

Mieke Simons-Welschen (71)
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Op vrijdag 24 april 2020 ontving Mevrouw Simons-Welschen een lintje. Ze kreeg het lintje omdat ze als GroenLinks-raadslid een verbindende persoon tussen alle partijen (college en oppositie) was. Haar speerpunten waren burgerparticipatie en cultuur.

In de wijk Hees zet zij zich al jarenlang in voor verbetering van het leefklimaat, onlangs heeft dit succes opgeleverd met de geluidsreductie van het verkeer op de Energieweg. Ook zette zij zich in voor het Groen in de wijk: Park West, park Lugtigheid, het Voedselbos en reorganisatie van de volkstuinvereniging Het Achterveld. Culturele activiteiten worden evenmin vergeten – midzomernachtconcert, dorpsfeest, ommetje Hees. Bestuurlijk is zij actief bij de Vrijwilligerscentrale, het OBG en de raad van commissarissen Sportfondsen Nijmegen.