Stenen Bank maart-editie ’20

Werkgroep De Stenen Bank

Het maartnummer van de Stenen Bank verscheen in een andere tijd. Nog geen spoor van corona of Covid-19 in de kolommen. En het sportfondsenbad en de SportQube, waar we  over schrijven, moeten we voorlopig even links laten liggen.
Maar er staan genoeg hartverwarmende verhalen in onze Bank. We noemen  het (ook) tot nadenken stemmende afscheidsinterview met VDH-voorzitter Marjon Otten.

Lees voor een hart onder de riem in deze onzekere tijden het verhaal van Holkje van de Veer: laat je niet bang maken en heb vertrouwen…

Ook deze editie van De Stenen Bank kun je digitaal lezen.

Oude edities teruglezen, ook dat kan.

Tiny Forest, participatieovereenkomst

Werkgroep Groen Hees

Tiny Forest, participatieovereenkomst

Op de hoek van de Energieweg en de Wolfskuilseweg is een Tiny Forest gerealiseerd. Het draagt de naam ‘Het Wolfsbosje’.

Schoolkinderen, buurtbewoners en vrijwilligers  hebben samen met IVN Natuureducatie, de werkgroep Groen en gemeente Nijmegen het minibosje aan de Wolf aangelegd. Het Wolfsbosje is aangeplant op 20 november met leerlingen van het Dominicus college. Op 11 december is de participatieovereenkomst getekend met de Gemeente Nijmegen (op de foto’s onder andere, wethouder Harriët Tiemens en Ab Verheul van Werkgroep Groen).

Wat is een Tiny Forest?

“Een Tiny Forest® is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Dit bos is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Kinderen leren in het buitenlokaal over de Nederlandse natuur en buurtbewoners ontmoeten elkaar op een prettige en gezonde plek.”

Geniet van het Wolfsbosje

In Nijmegen West zijn twee kleine bosjes gerealiseerd. Eén in Hees aan de Energieweg op de hoek met de Wolfskuilseweg (Wolfsbosje) en een aan de Mercuriusstraat (Biezenbos).

Omdat we graag willen dat de mensen uit onze wijk kunnen genieten van dit mooie bosje wordt nagedacht over het organiseren van een aantal activiteiten te zoals een bijentelling, vogeltelling, midzomernachtconcert, Haiku’s schrijven, buurt BBQ enzovoort. Alle creatieve ideeën zijn welkom.

Wil je meer weten over het Wolfsbosje? Neen dan contact op met de werkgroep Groen.