Sluipverkeer in Hees

Op 1 november 2018 heeft het VDH bestuur een gesprek gehad met de gemeente. Daarbij kwamen allerlei zaken aan de orde die in Hees spelen. Eén van die onderwerpen is het sluipverkeer door de wijk m.n. bij de Voorstadslaan. N.a.v. klachten hierover heeft de gemeente Bureau Goudappel Coffeng gevraagd om onderzoek te doen en advies uit de brengen i.s.m. de Heese Focusgroep Verkeer. Het definitieve rapport is te downloaden via onderstaande link: