Sluipverkeer in Hees

Werkgroep Leefomgeving

Sluipverkeer in Hees

Op 1 november 2018 heeft het VDH bestuur een gesprek gehad met de gemeente. Daarbij kwamen allerlei zaken aan de orde die in Hees spelen. Eén van die onderwerpen is het sluipverkeer door de wijk m.n. bij de Voorstadslaan. N.a.v. klachten hierover heeft de gemeente Bureau Goudappel Coffeng gevraagd om onderzoek te doen en advies uit de brengen i.s.m. de Heese Focusgroep Verkeer. Het definitieve rapport is te downloaden via onderstaande link:

Snelfietsroute Hees

Van het Bestuur

Snelfietsroute Korte Bredestraat – Schependomlaan

De snelfietsroute van de Kerkstraat wordt doorgetrokken. Hij loopt naar de Korte Bredestraat, gaat langs de Petruskerk de bocht om en loopt via de Schependomlaan tot aan de kruising bij de Dikke Boomweg.

Op de eerste voorlichtingsavond, waar aanwonenden voor uitgenodigd waren, zijn de voorlopige plannen gepresenteerd. Naar aanleiding van de inbreng van buurtbewoners en regelgeving vanuit de Gemeente Nijmegen worden de plannen aanpast. Rond april is er een tweede voorlichtingsavond.

Enkele punten die benoemd zijn:

  • De weg wordt 4 meter breed met aan weerszijde 30 cm klinkers
  • De weg krijgt een diep rode kleur
  • Het wordt een sobere weg, zoals het vroeger ook was
  • Op sommige delen komt aan een zijde stoep, met aan de andere kant meer groen
  • Parkeerplaatsen liggen parallel aan de weg, zoals voorgeschreven bij een snelfietsroute
  • In de bocht bij de Petruskerk komt een verwijzing naar de oude tramlijn
  • De wegen die op de snelfietsroute uitkomen krijgen een verhoogde drempel zodat duidelijk is dat zij voorrang moeten verlenen aan de ‘rode snelfietsweg’