De Stenen Bank

 

Bezorging "de Stenen Bank" in 2017:

 

Uitgave

Kopij inleveren

Bezorging

maart

16 februari

19-22 maart 2017

juni

18 mei

11-13 juni 2017

september

24 augustus

17-19 sept. 2017

december

09 november

10-12 dec. 2017

 

 

 

Kopij, opmerkingen en reacties graag naar:  redactiestenenbank@dorpsbelanghees.nl

 

 

Adreswijzigingen stuurt u naar ledenadministratie@dorpsbelanghees.nl