De Stenen Bank

 

Bezorging "de Stenen Bank" in 2018:

 

Uitgave

Kopij inleveren

Bezorging

maart

22 februari

24-25 maart 2018

juni

17 mei

16-17 juni 2018

september

16 augustus

15-16 sept. 2018

december

15 november

15-16 dec. 2018

 

 

 

Kopij, opmerkingen en reacties graag naar:  redactiestenenbank@dorpsbelanghees.nl

 

 

Adreswijzigingen stuurt u naar ledenadministratie@dorpsbelanghees.nl