*** Oproep aan talenten ***

Vereniging Dorpsbelang Hees zoekt jou!

 

De VDH zet zich actief in voor het dorpse, sociale en groene karakter van Hees. Dat doen we onder meer in werk- en projectgroepen die zich richten op groen- en milieubeleid, bebouwing, bouw- en verkeersplannen, de geschiedenis van ons dorp en haar (oud-)bewoners en het organiseren van activiteiten die de contacten versterken tussen de bewoners van nu.  

Daar kunnen we jouw inzet, energie en talenten bij gebruiken!

 

Op dit moment zijn we bijvoorbeeld op zoek naar:

- Bewoners met interesse en/of deskundigheid op het gebied van ruimtelijk ordening en milieu, die willen meedenken over de kwaliteit van de leefomgeving in Hees, zoals het beleid voor het Industrieterrein,  de bebouwing en de verkeersveiligheid. 

- Denkers en doeners die een bijdrage willen leveren aan een duurzaam Hees door de organisatie van duurzaamheidsavonden in 2018.

- Organisatietalenten die willen meewerken aan het dorpsfeest in september.

- Digitale communicatietalenten die, in samenwerking met de redactie van de Stenen Bank, de nieuw te bouwen interactieve website willen beheren, samen met een digitale nieuwsbrief.

 

Maar ook met een ander talent kun je contact op nemen met Tony Schouten (secretariaat@dorpsbelanghees.nl) of Marjon Otten (voorzitter@dorpsbelanghees.nl)