Waalbrug Nijmegen krijgt proefvlakken voor de juiste tint lichtgrijs

 

 

Als voorbereiding op de renovatie van de Waalbrug in Nijmegen zijn maandag 5 februari, vier proefvlakken op de brug geschilderd in verschillende tinten lichtgrijs. Zo kon worden beoordeeld wat het effect is van verschillende grijsnuances op verschillende momenten van de dag en bij verschillende weersomstandigheden. 

 

12 maart 2018: De Waalbrug krijgt bij de komende renovatie een ‘warm grijze kleur’. Een team van (externe) deskundigen met daarin onder meer de Rijksdienst Cultureel Erfgoed beoordeelde de afgelopen weken vier verschillende grijstinten op verschillende momenten van de dag en bij verschillende weersomstandigheden. De warm grijze kleur kwam daarbij als beste uit de bus. Het team oordeelde dat deze kleur een frisse uitstraling heeft en zowel bij zonnig als bij somber weer het licht voldoende weerkaatst. Ook past deze kleur het beste bij de oorspronkelijke donkergrijze kleur van de toekomstige leuningen en lichtmasten. De neutrale kleur is bovendien het beste te verlichten met wit of gekleurd licht.

 

Bij de renovatie van de Waalbrug die naar verwachting eind mei 2018 van start gaat, worden alle bestaande verflagen verwijderd en krijgt de hele brug een nieuwe laag verf. Anders dan nu het geval is, krijgen de boog en het staal onder de aanbruggen dezelfde kleur. Hierdoor wordt de brug met de aanbruggen weer één geheel en komt de bijzondere constructie  - met de bogen die door het wegdek gaan - beter tot uitdrukking. Dat het een lichtgrijze kleur zou worden was al eerder besloten. Een lichte kleur zorgt er namelijk voor dat het staal minder uitzet bij warm weer, het hoeft minder vaak te worden geschilderd en is ook beter zichtbaar en daarmee verkeersveiliger. Een lichte brug versterkt bovendien het industriële karakter en past zich aan aan het licht en de lucht.

 

Karakter

Eerder is al besloten dat de brug lichtgrijs wordt. Een lichte kleur zorgt er namelijk voor dat het staal minder uitzet bij warm weer, het hoeft minder vaak te worden geschilderd en het is ook beter zichtbaar en daarmee verkeersveiliger. Een lichte brug versterkt bovendien het industriële karakter, past zich aan het licht en de lucht en is beter aan te lichten.  De nieuwe leuningen en lichtmasten krijgen de oorspronkelijke donkergrijze kleur.

 

 

Meer informatie?

Heeft u vragen over de renovatie? Kijk op

http://www.rijkswaterstaat.nl/renovatiewaalbrug bel met de gratis informatielijn 0800-8002 of volg ons op Facebook @renovatiewaalbrugnijmegen https://www.facebook.com/RenovatieWaalbrugNijmegen/>.

Heeft u vragen over de bereikbaarheidsmaatregelen van de Gemeente Nijmegen? Kijk dan op  http://www.nijmegengoedopweg.nl of bel  14024.

 

 

Samenwerking

Rijkswaterstaat en gemeente Nijmegen werken samen aan een goede bereikbaarheid van Nijmegen. Renovatie van de 80 jaar oude Waalbrug is nodig om ook in de toekomst vlot en veilig verkeer over de brug mogelijk te houden. Rijkswaterstaat is eigenaar van de brug en verantwoordelijk voor de onderhoudswerkzaamheden. De gemeente Nijmegen is als wegbeheerder verantwoordelijk voor het wegverkeer over de brug; de werkzaamheden passen in de totaalaanpak van Nijmegen Goed op Weg.

 

Aannemerscombinatie Team Waalbrug gaat tijdens de renovatie onder andere het betonnen rijdek vervangen en de staalconstructie schilderen. Daarnaast wordt in opdracht van de gemeente Nijmegen de busbaan omgebouwd tot een fietspad in twee richtingen en de vormgeving zo veel mogelijk teruggebracht in de oorspronkelijke staat.

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .