Aanplant in Voedselbos

 

De werkgroep Groen Hees blijft zorg dragen voor de doorontwikkeling van het Voedselbos Novio. Diverse bomen en struiken die eind 2016 en begin 2017 geplant zijn, hebben het in de afgelopen zomer niet gered. Het werd tijd voor opnieuw aanplanten wat er was ingeboet.

 

Vrijdagmiddag 19 januari jl. hebben enkele vrijwilligers - buurtbewoners- weer hun bijdrage geleverd door een aantal fruitbomen en diverse struiken opnieuw aan te planten.

 

Bij het graven van de plantgate kregen we een kleine impressie van de bodem.  We zagen diverse keren nogal wat wormen,  ook op die plekken waar nieuwe grond aangebracht is. Dat is een heel goed teken. Ook de mol vindt zijn weg in het voedselbos en jaagt op wormen en andere kleine aardprooien. De bodemrijkdom neemt dus al flink toe.

We hebben goede verwachtingen dat het voedselbos  dit voorjaar al meer gezicht zal krijgen.

Namens Werkgroep Groen Hees.

Ab Verheul