Vervolgbijeenkomst verkeersgeluid Energieweg / Neerbosscheweg

 

Op donderdag 13 juli 2017 is er een vervolgbijeenkomst over het verkeersgeluid van de Energieweg en de Neerbosscheweg (S100) en mogelijke oplossingen.

 

De bijeenkomst is een vervolg op de bijeenkomst van 11 april 2017. Toen hebben is geïnventariseerd of en welke geluidsoverlast van de Energieweg en de Neerbosscheweg (S100) wordt ervaren en konden aanwezigen suggesties doen voor maatregelen om het geluid terug te dringen. Op deze bijeenkomst waren de uitkomsten van de geluidsnnetingen 2016 nog niet voorhanden. Inmiddels zijn deze bekend en gepubliceerd op https://www.westenweurt.nl/

 

Aanmelding
In verband met de voorbereiding vragen we u, om u vóór vrijdag 7 juli aan te melden op mailadres  rtpeekanijmegen.nl . Gemeente Nijmegen vraagt om bij de aanmelding uw adresgegevens te vermelden. Een verslag van de vorige bijeenkomst is te vinden op www.nijmegen.nt/wkqb. Daar komt ook het verslag van de bijeenkomst op 13 juli te staan.

 

 Uitnodiging  Gemeente Nijmegen