Ontwikkelingen rond Sancta Maria

 

Ontwikkelingen tot 27-12-2016:

 

Sancta Maria
Een van de doelstellingen van de  Vereniging Dorpsbelang Hees is het behouden van het ‘dorpse’ karakter van de wijk. De aanwezigheid van oude panden maakt hier deel van uit. Het voormalige klooster Sancta Maria aan de Bredestraat is een van die beeldbepalende oude panden.
De VDH was dan ook verheugd dat een projectontwikkelaar (de familie van de Water) zich wilde inspannen om het pand in zijn oorspronkelijke -staat te herstellen.  Tussen deze projectontwikkelaar en de VDH is formeel en informeel  contact. De VDH heeft een projectgroep geformeerd van geïnteresseerde buurtbewoners die willen meedenken.  
Een van de belangrijkste vragen is onder welke randvoorwaarden het mogelijk is zo’n gebouw op te knappen en daarna in stand te houden. En natuurlijk draait het daarbij om geld. Maar óók om welke functies je aan het gebouw kunt en mag geven. Voor wie is zo’n pand interessant om te gebruiken voor zijn of haar nering  en onder welke voorwaarden is het dan ook inderdaad bruikbaar en functioneel.
De projectontwikkelaar heeft eerst zelf de mogelijkheden verkend.  Vervolgens  is aan de gemeente gevraagd een ambitiedocument te ontwikkelen. Daarover is allereerst met de direct omwonenden en vervolgens op 4 november jl. ook  in brede kring gecommuniceerd.  Het gemeentelijk ambitiedocument heeft geen wettelijke status. Het is geen bestemmingsplan, het is geen ‘vergunning’. Het geeft een beeld van de opties die (ambtelijk) voor de gemeente bespreekbaar en eventueel mogelijk zijn.
Het ambitiedocument is dus nog geen gedetailleerd uitgewerkt plan. De concretisering en precieze invulling en uitwerking door de projectontwikkelaar volgen later bij het aanvragen van vergunningen.  Als er in het ambitiedocument bijvoorbeeld sprake is van ‘huizen van drie bouwlagen’ dan zegt dit nog niets over wat voor huizen dat zijn. Het geeft grenzen aan. 
Een ding is al wel duidelijk.  Om renovatie en behoud van het bestaande pand aan de Bredestraat financieel haalbaar te maken,  zal er ‘steen’ bij zal moeten. De consequentie hiervan is dat een deel van de kloostertuin ingeleverd moet worden voor nieuwbouw.  Daarmee raakt Hees een stukje ‘groen’ kwijt; maar ook ‘groen’ is onderdeel van het dorpse karakter van Hees dat we zo graag willen behouden.  Dat maakt een goede interne afweging des te belangrijker voor de VDH.  Er zijn nog meer aandachtspunten. Wat zijn de consequenties voor de wijk van de eventuele nieuwe bestemmingen en functies van het pand (verkeer, geluid, drukte). Maar ook, als er woningen komen in de achtertuin, in hoeverre hebben de bewoners daarvan dan te maken met  overlast die wordt veroorzaakt door de Energieweg en het industrieterrein Kanaalhavens?
Nog genoeg zaken om nader te verkennen.
Bijgevoegd is het ambitiedocument opgesteld door de gemeente. Nogmaals, het is een ‘vlekkenplan’ slechts een schets van mogelijkheden. 
Met vragen kunt u altijd terecht bij de projectgroep van de werkgroep LeefOmgeving-VDH.
(email: dekanterjan@gmail.com)

Sancta Maria
Een van de doelstellingen van de  Vereniging Dorpsbelang Hees is het behouden van het ‘dorpse’ karakter van de wijk. De aanwezigheid van oude panden maakt hier deel van uit. Het voormalige klooster Sancta Maria aan de Bredestraat is een van die beeldbepalende oude panden.

 

 

De VDH was dan ook verheugd dat een projectontwikkelaar (de familie van de Water) zich wilde inspannen om het pand in zijn oorspronkelijke -staat te herstellen.  Tussen deze projectontwikkelaar en de VDH is formeel en informeel  contact. De VDH heeft een projectgroep geformeerd van geïnteresseerde buurtbewoners die willen meedenken.  Een van de belangrijkste vragen is onder welke randvoorwaarden het mogelijk is zo’n gebouw op te knappen en daarna in stand te houden. En natuurlijk draait het daarbij om geld. Maar óók om welke functies je aan het gebouw kunt en mag geven. Voor wie is zo’n pand interessant om te gebruiken voor zijn of haar nering  en onder welke voorwaarden is het dan ook inderdaad bruikbaar en functioneel.De projectontwikkelaar heeft eerst zelf de mogelijkheden verkend.  Vervolgens  is aan de gemeente gevraagd een ambitiedocument te ontwikkelen. Daarover is allereerst met de direct omwonenden en vervolgens op 4 november jl. ook  in brede kring gecommuniceerd.  Het gemeentelijk ambitiedocument heeft geen wettelijke status. Het is geen bestemmingsplan, het is geen ‘vergunning’. Het geeft een beeld van de opties die (ambtelijk) voor de gemeente bespreekbaar en eventueel mogelijk zijn.Het ambitiedocument is dus nog geen gedetailleerd uitgewerkt plan. De concretisering en precieze invulling en uitwerking door de projectontwikkelaar volgen later bij het aanvragen van vergunningen.  Als er in het ambitiedocument bijvoorbeeld sprake is van ‘huizen van drie bouwlagen’ dan zegt dit nog niets over wat voor huizen dat zijn. Het geeft grenzen aan. Een ding is al wel duidelijk.  Om renovatie en behoud van het bestaande pand aan de Bredestraat financieel haalbaar te maken,  zal er ‘steen’ bij zal moeten. De consequentie hiervan is dat een deel van de kloostertuin ingeleverd moet worden voor nieuwbouw.  Daarmee raakt Hees een stukje ‘groen’ kwijt; maar ook ‘groen’ is onderdeel van het dorpse karakter van Hees dat we zo graag willen behouden.  Dat maakt een goede interne afweging des te belangrijker voor de VDH.  Er zijn nog meer aandachtspunten. Wat zijn de consequenties voor de wijk van de eventuele nieuwe bestemmingen en functies van het pand (verkeer, geluid, drukte). Maar ook, als er woningen komen in de achtertuin, in hoeverre hebben de bewoners daarvan dan te maken met  overlast die wordt veroorzaakt door de Energieweg en het industrieterrein Kanaalhavens?Nog genoeg zaken om nader te verkennen.Bijgevoegd is het ambitiedocument opgesteld door de gemeente. Nogmaals, het is een ‘vlekkenplan’ slechts een schets van mogelijkheden. Met vragen kunt u altijd terecht bij de projectgroep van de werkgroep LeefOmgeving-VDH.

 

Jan de Kanter

(email: dekanterjan@gmail.com)

 

Bijlagen:

Aandachtspunten Projectgroep Sancta Maria VDH

Ambitieplan Gemeente Nijmegen