Hees en het industrieterrein: Kan het anders?

 

Milieu is een van de belangrijkste aandachtsgebieden voor de Vereniging Dorpsbelang Hees (VDH). De grootste bedreigingen zijn het industrieterrein en het auto- en scheepvaartverkeer.

 

De VDH neemt deel aan het Kronenburger Forum. Het Kronenburger Forum is een platform waar overheid (provincie, gemeenten Nijmegen en Beuningen/Weurt), milieuverenigingen (Leefmilieu en GNMF)  en de wijkverenigingen van Hees, het Waterkwartier en Weurt, met elkaar overleg voeren over het milieu. 
Een van de actiepunten die het forum onlangs heeft afgesproken, is het ontwikkelen van een visie op het industrieterrein. De VDH wil daarom graag van de bewoners in Hees weten:
Wat vindt u dat er zou moeten veranderen op het industrieterrein om het woon- en leefklimaat in Hees te verbeteren? 
Wat zou u willen aanpassen? 

De VDH neemt deel aan het Kronenburger Forum. Het Kronenburger Forum is een platform waar overheid (provincie, gemeenten Nijmegen en Beuningen/Weurt), milieuverenigingen (Leefmilieu en GNMF)  en de wijkverenigingen van Hees, het Waterkwartier en Weurt, met elkaar overleg voeren over het milieu. Een van de actiepunten die het forum onlangs heeft afgesproken, is het ontwikkelen van een visie op het industrieterrein. De VDH wil daarom graag van de bewoners in Hees weten:

 

Wat vindt u dat er zou moeten veranderen op het industrieterrein om het woon- en leefklimaat in Hees te verbeteren? 

Wat zou u willen aanpassen? 

 

Mocht u wensen, ideeën, voorstellen, suggesties, of wellicht al concrete oplossingen hebben, wilt u mij die dan aan mij doorgeven? U hoeft  u niet te beperken tot zaken die direkt het milieu vervuilen. U mag ook denken aan zaken als: het aanzien en/of de aankleding van het terrein, een regelmatig overleg realiseren met de bedrijven, of waar u ook maar aan denkt. De Gemeente heeft het zelfs over ‘dromen’. 

Hieronder vindt u mijn mailadres. 

Afhankelijk van de voorstellen die we binnen krijgen, willen we proberen daar op korte termijn een bijeenkomst over organiseren.

Bij voorbaat dank voor uw moeite!

 

Jan de Kanter

 

j.de.kanter@hotmail.com