Restauratie nieuws!

 

Nijmegen 17 februari 2016 - Zowel binnen als buiten de grenzen van het voormalig tuindersdorp Hees, is de markante paarse boerderij aan de Bredestraat 191, de afgelopen 40 jaar een véél besproken onderwerp van discussie geweest. Tevens een regelrecht hoofdpijndossier voor menig ambtenaar. In 1976 werd de boerderij door de afdeling Publieke werken en volkshuisvesting van de Gemeente Nijmegen, officieel “onbewoonbaar verklaard”. Alle boerderijen aan de Bredestraat vielen ten prooi aan de sloopwoede van de gemeente. De officiële “krotsanering” van destijds hebben slechts 2 boerderijen het overleefd. Hét historisch centrum van Hees onherstelbaar aangetast.

 

 

Voormalig eigenaar (Fam. Th. Peters), bedacht in 1978 dat een monumentenstatus misschien kon voorkomen dat zijn ouderlijk huis gesloopt moest worden. Deze aanvraag werd toen bij de monumentenraad afgeketst; de boerderij was net ingericht als paardenstal, waardoor deze niet meer onder de huisvestingswet viel en zo voorlopig behouden kon blijven.  

 

 

In de jaren daarna beleefde Theo Peters met zijn gezin, gedreven zijn hobby; het fokken van paarden. De weide aan de overkant van de straat (Sancta Maria) was gepacht en er werd een grote vrachtwagen stalling gebouwd achter tegen de boerderij. Met het overlijden van Theo Peters in 2006, werd het stil in- en rond de boerderij. De paarden vertrokken, hoog onkruid op de weides, een vervallen hekwerk aan de straat en de boerderij verder in erbarmelijke staat.

 

Ruim 30 jaar later (2009) keerde de Gemeente Nijmegen tot inzicht en bestempelde de boerderij tot Gemeentelijk Monument. Met direct op nr 1 van de Gemeentelijke Restauratiepandenlijst, werden de erven regelmatig gemaand de boerderij te restaureren. In 2012 is de boerderij verkocht en heeft het nog 3 jaar geduurd tot de plannen werden goedgekeurd en een bouwvergunning afgegeven werd.

 

Wonen op deze historische plek is bijzonder. Volgens het bouwhistorisch onderzoek dat in 2012 is uitgevoerd, kan deze boerderij in de huidige opzet gedateerd worden omstreeks 1800, maar in ieder geval vóór het gereed komen van de kadastrale minuut (1811). Het is echter gezien de onregelmatige opzet aannemelijk dat de huidige boerderij is ontstaan vanuit een eenvoudig hallehuis met grotendeels houten gevels (Keuterboerderij). De oorsprong zal, gezien de ontwikkeling van het gebied, waarschijnlijk in, danwel vóór de 18de eeuw liggen. Ondanks de boerderij de afgelopen 40 jaar als paardenstal is gebruikt, zijn oude sporen van bewoning destijds nog goed zichtbaar.

 

Binnenkort zal aangevangen worden met demonteren van de boerderij. Aansluitend zal de Nijmeegse restauratie aannemer Cuppens & Zn de uitdaging aangaan de boerderij te restaureren en een schuur op het achter terrein te bouwen.

 

 

De gevels van de boerderij blijven volledig intact, maar waarschijnlijk zal de herkenbare paarse kleur vervangen worden. De kozijnen worden in oude glorie gerestaureerd en het achterhuis krijgt in plaats van de huidige asfalt dakbedekking, dezelfde oude handgevormde dakpannen als het voorhuis.

 

Jan de Kanter