Stop Dura, Dura aan zet ….

 

 

 

14 Januari jl.  vond de evaluatie plaats van het mediationtraject met betrekking tot de aanvraag omgevingsvergunning van de Puinbreker (Dura Vermeer Reststoffen; Ambachtsweg).
De algemene conclusie was dat het traject voor alle partijen voordeel had gebracht. Zaken die in eerste instantie onbespreekbaar waren (verleggen meetpunten voor monitoren bodemverontreiniging), niet in de procedure konden worden betrokken (andere inrichting terrein en aanpassing logistiek van de bedrijfsvoering), niet uitputtend werden meegenomen omdat al aan de normen werd voldaan (toepassen best beschikbare technieken/BBT) of waar niet eens naar werd gekeken omdat het bovenwettelijke maatregelen waren, konden in het mediationtraject aan de orde worden gesteld.
Een belangrijke verworvenheid was ook dat we met elkaar rond de tafel zaten en elkaar leerden kennen en de tijd namen om te luisteren naar uitgangspunten en opvattingen. 
Maar wat telt is wat het gaat opleveren:
- nieuwe spoelinstallatie voor het reinigen van de vrachtwagens, inclusief de onderzijde (geen 
  stof op de weg)
- afdekken van het fijne puin met een anti stuifmiddel c.q. het besproeien van de depots 
  gebroken materiaal c.q. het bevochtigen van het droge te storten materiaal
- wijzigen van de inrichting van het terrein waardoor de lawaaiproductie achter op het terrein 
  plaatsvindt (achter de depots met puin); ook wordt de oprit van het betonpuindepot 
  verplaatst evenals de plaats waar het puin in de breker wordt gedaan.
- schoonhouden van het terrein om verwaaien tegen te gaan en het regelmatig vegen.
Voor een volledig overzicht verwijs ik jullie naar het eindrapport.  Een deel van de maatregelen zijn al genomen. Vastgelegd is binnen welke termijn alle maatregelen gerealiseerd moeten zijn. Dura kan nu met de uitvoering beginnen omdat er geen bezwaren zijn ingediend tegen de nieuwe vergunningsaanvraag.
En er is afgesproken dat na een half jaar (medio 2016) een evaluatie plaatsvindt waarin wordt nagegaan of alle maatregelen ook echt het beoogde effect sorteren. 
We houden u op de hoogte.
Jan de Kanter, werkgroep LeefOmgeving/VDH

14 Januari jl.  vond de evaluatie plaats van het mediationtraject met betrekking tot de aanvraag omgevingsvergunning van de Puinbreker (Dura Vermeer Reststoffen; Ambachtsweg).De algemene conclusie was dat het traject voor alle partijen voordeel had gebracht. Zaken die in eerste instantie onbespreekbaar waren (verleggen meetpunten voor monitoren bodemverontreiniging), niet in de procedure konden worden betrokken (andere inrichting terrein en aanpassing logistiek van de bedrijfsvoering), niet uitputtend werden meegenomen omdat al aan de normen werd voldaan (toepassen best beschikbare technieken/BBT) of waar niet eens naar werd gekeken omdat het bovenwettelijke maatregelen waren, konden in het mediationtraject aan de orde worden gesteld.Een belangrijke verworvenheid was ook dat we met elkaar rond de tafel zaten en elkaar leerden kennen en de tijd namen om te luisteren naar uitgangspunten en opvattingen. 


Maar wat telt is wat het gaat opleveren:

-   nieuwe spoelinstallatie voor het reinigen van de vrachtwagens, inclusief de onderzijde (geen stof op de weg)

- afdekken van het fijne puin met een anti stuifmiddel c.q. het besproeien van de depots  gebroken materiaal c.q. het bevochtigen van het droge te storten materiaal

-   wijzigen van de inrichting van het terrein waardoor de lawaaiproductie achter op het terrein plaatsvindt (achter de depots met puin); ook wordt de oprit van het betonpuindepot   verplaatst evenals de plaats waar het puin in de breker wordt gedaan.

- schoonhouden van het terrein om verwaaien tegen te gaan en het regelmatig vegen.

 

Voor een volledig overzicht verwijs ik jullie naar het eindrapport.  Een deel van de maatregelen zijn al genomen. Vastgelegd is binnen welke termijn alle maatregelen gerealiseerd moeten zijn. Dura kan nu met de uitvoering beginnen omdat er geen bezwaren zijn ingediend tegen de nieuwe vergunningsaanvraag.En er is afgesproken dat na een half jaar (medio 2016) een evaluatie plaatsvindt waarin wordt nagegaan of alle maatregelen ook echt het beoogde effect sorteren. We houden u op de hoogte.

 

Jan de Kanter, werkgroep LeefOmgeving/VDH