Convenant over het Breed terrein

 

 

In deze bijdrage willen wij als bestuur uiteenzetten waarom wij besloten hebben tot 
een convenant met de gemeente met betrekking tot de ontwikkeling van het 
‘Breed’-terrein. Dit naar aanleiding van de discussie die ontstond op de Algemene 
Ledenvergadering (april 2014).

Bijgaand een uiteenzetting waarom het bestuur besloten heeft tot een convenant met de gemeente met betrekking tot de ontwikkeling van het ‘Breed’-terrein. En verder een ingezonden brief en een reactie van Werkgroep Groen Hees. Dit naar aanleiding van de discussie die ontstond op de Algemene Ledenvergadering (april 2014).

 

 

 

Link naar bijlage zoals dat ook in de Stenen Bank van juni 2014 zal staan:  Convenant: Uiteenzetting en ingezonden brief