(Laatst bijgewerkt: 17 maart 2019 21:37h)

 


 

Boek Hees bij Nijmegen

 

Van dorp naar groene stadswijk, 1196 -2011

Jan Brauer en Henk Termeer (redactie)

Zoals wellicht bekend was het boek in een mum van tijd uitverkocht. Inmiddels is een herdruk beschikbaar.

Vanaf 11-07-2013 is het boek nog wel in te zien op deze site. Het laden kan enkele minuten duren, afhankelijk van de snelheid van uw verbinding, maar uw wachten zal beloond beloond worden...

Als u op onderstaande link klikt ziet u eerst een foto van Sancta Maria, een markant gebouw in onze wijk, en lijkt het scherm te bevriezen. Even later verschijnt de voorpagina van het boek.

Wanneer de de blauwe "bladerpijl" rechts van het boek verschijnt, kunt u door het boek bladeren.

 

http://www.dorpsbelanghees.nl/heesbijnijmegen

 

 

Welkom op de website van Vereniging Dorpsbelang Hees.

De Vereniging Dorpsbelang Hees is een bewonersvereniging van de Nijmeegse wijk Hees. Zij vertegenwoordigt de 800 huishoudens in deze wijk, behartigt gemeenschappelijke belangen en verzorgt voor iedereen toegankelijke activiteiten.

Inzet is het gezellige, dorpse, groene karakter van Hees te behouden en waar mogelijk terug te brengen, om mede daardoor te zorgen voor een gezond en gezellig en ontspannen leefklimaat voor zijn bewoners.

Vooral de grote cultuurhistorische waarde en rijke geschiedenis van het vroegere groene tuindersdorpje Hees is iets om levend te houden. Het zomaar volbouwen van de laatste historisch groene stukjes in het huidige Nijmegen is dan ook ons standpunt niet.

Ons huisblad de Stenen Bank

Op deze site is van alles te lezen over onze vereniging, maar toch blijkt het uitbrengen van een huisblad met zijn afgewogen lay-out, mooie druk en stevige papiersoort, bijzonder gewaardeerd te worden. De artikelen die professioneel en belangeloos worden samengesteld en geschreven door de redactie van "de Stenen Bank", zorgen voor vele positieve reacties.

Leden ontvangen de de Stenen Bank vier keer per jaar in de bus.

Kopij, opmerkingen en reacties: redactiestenenbank@dorpsbelanghees.nl

Herkomst van de naam de Stenen Bank

Stichting Noviomagus, met haar geschiedenis website over Nijmegen, schrijft op haar site het volgende over de stenen bank:

 

"Op 17 juni 1922 werd de elektrische tramlijn tussen Nijmegen en het inmiddels verdwenen landgoed de Witte Poort in Neerbosch feestelijk geopend. Talrijke lokale hoogwaardigheidsbekleders maakten de officiële eerste rit met de tram, gadegeslagen door honderden mensen uit Neerbosch, Hees en Nijmegen.
Op diezelfde dag werd op de hoek van de Kerkstraat en de Bredestraat in Hees een natuurstenen bank onthuld, ter ere van degenen die zich hadden ingezet voor de aanleg van de nieuwe tramlijn. Dr. J.J. de Blécourt, voorzitter van de vereniging 'Dorpsbelang', mocht als eerste plaatsnemen op de Stenen Bank.
In de rugleuning van de bank, die is ontworpen door Jan van Vucht Tyssen en Jan van Rijckevorsel, staat de volgende tekst:

 

HVLDE
AAN HET BESTVVR DER VEREENIGING=DORPSBELANG
DR JJ DE BLÉCOVRT VOORZ= PH LAMERS SECR·JP KELLENDONKPENNM
D VAN AALST-F.A.BONTÉ AM DVPPEN-P.J. VAN OMMEN

 

En onder de zitting staat:

 

TER HERINNERING AAN HET TOTSTANDKOMEN DER
ELECTRISCHE TRAMVERBINDING 1922

 

Op 5 juni 1955 reed de elektrische tram voor het laatst door Hees. De Stenen bank werd in 1998 gerenoveerd."

 

De gehele restauratie is in 1998 gesponsord en georganiseerd door Thoonen Metaalbouw ter gelegenheid van hun 100 jarig jubileum.