Lidmaatschap


1. Ledenadministratie. Lid worden, uw gegevens wijzigen, opzeggingen

Als u nog geen lid bent, dan zouden we u heel graag over de streep willen trekken. Kijk eens rond op deze site en laat u verrassen.  Graag willen u daarna verwelkomen als lid van onze vereniging.

De ledenadministratie wordt verzorgd door Wilma Timmers.

U kunt lid worden door het sturen van een berichtje naar ledenadministratie@dorpsbelanghees•nl (Vervang de dikke punt door een gewone punt)

 

Graag ontvangen we dan nog onderstaande gegevens:

uw voorletters, evt. tussenvoegsel en achternaam

uw adres met huisnummer, postcode en woonplaats

graag het rekeningnummer waarmee u gaat betalen.

en verder uw mailadres en telefoonnummer.

Natuurlijk ontvangt u een berichtje wanneer we uw gegevens in onze administratie hebben opgenomen.


2. Kosten abonnement en lidmaatschap
Het lidmaatschap, samen met ons blad "de Stenen Bank", kost minimaal 10,00 euro per jaar als u binnen het bezorggebied Kaart Hees van de Stenen Bank woont.

Het lidmaatschap loopt van januari t/m december.  

 

Begin januari van elk jaar ontvangt u van ons een nota voor de jaarcontributie. Hiervoor ontvangt u vanaf het jaar 2014 dus géén acceptgiro meer. Wij vragen van onze leden om deze contributie binnen 2 weken na ontvangst van onze nota op ons rekeningnummer NL40 INGB 0000 3499 55 tnv Vereniging Dorpsbelang Hees over te maken. Vermeld, om de betaling te kunnen traceren, altijd uw postcode en huisnummer.

 

Wordt u tussentijds lid, dan betaalt u minimaal € 2,50 per kwartaal. Wilt u dan zelf het bedragje overmaken, onder vermelding van postcode en huisnummer, op NL40 INGB 0000 3499 55 tnv Vereniging Dorpsbelang Hees.

Natuurlijk stellen we het erg op prijs als u uw vereniging steunt door wat meer over te maken.

 

3. Begrenzing bezorggebied "de Stenenbank".
Onderstaand kaartje geeft de grenzen aan van de wijk Hees, waarbinnen het verenigingsblad "de Stenen Bank" gratis bij de leden wordt bezorgd.

Kaart Hees

 

Woont u buiten het bezorggebied dan zijn de kosten €10,00 lidmaatschap en abonnement plus € 11,50 portokosten. (tarief d.d. april 2015) De Stenen Bank wordt u dan per post toegezonden. 

 

 

Wilma Timmers, ledenadministratie

 

Privacybeleid