Disclaimer


De Vereniging Dorpsbelang Hees spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze site. Ook streeft zij naar een goede toegankelijkheid van de site en van de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten.

 

De Vereniging Dorpsbelang Hees behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze site op elk mogelijk moment te wijzigen.


Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaard de Vereniging Dorpsbelang Hees geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan. Ook kan de Vereniging Dorpsbelang Hees geen aansprakelijkheid aanvaarden indien er sprake mocht zijn van storingen, onderbrekingen, fouten of vertragingen in het verstrekken van informatie.

Vereniging Dorpsbelang Hees garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het niet of te laat ontvangen van berichten en/of verwerken daarvan.

Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van informatie van deze site aan derden is, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Vereniging Dorpsbelang Hees, zonder bronvermelding niet toegestaan.

Ook aanvaardt de Vereniging Dorpsbelang Hees geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

 

Privacy

De Vereniging Dorpsbelang Hees hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy bij het verwerken van persoonsgegevens via haar site. De vereniging is vanzelfsprekend geïnteresseerd in aantallen bezoekers van haar site, maar in uw naam, contactgegevens of IP adres zijn wij niet geïnteresseerd en wij zullen deze dan ook niet voor dit doel verzamelen. 

Om ook de privacy van onze werkgroep- en bestuursleden te waarborgen zijn (privé-)mailadressen zoveel mogelijk weggelaten. "Spamrobots" zorgen er tegenwoordig voor, dat de op onze site vermelde (privé-)mailadressen overstelpt worden met ongewenste mail. (spam, dus.)

 

Informatie van onze provider over bezoeken aan de site Dorpsbelanghees.nl wordt slechts gebruikt bij het verwerken van statistieken en niet ter identificatie van individuele personen.

 

De informatie die u zélf aan ons verstrekt, wordt uitsluitend gebruikt bij en voor de afhandeling van uw vraag, reactie, of aanmelding voor een evenement. Alleen in dat geval wordt, ten beboeve van de mogelijkheid tot corresponderen de door u opgegeven gegevens tijdelijk op een gegevensdrager opgeslagen.


De Vereniging Dorpsbelang